Tilskuds- og projektrådgivning

Tilskuds- og projektrådgivning

Vi hjælper dig med at søge tilskud og skabe det gode projekt

Der er mange muligheder for landmænd for at opnå tilskud til forskellige projekter. LandboSyd hjælper dig med at komme godt gennem et projekt- og tilskudsforløb, hvor vi tilbyder hjælp til udarbejdelse af ansøgninger. Derudover hjælper vi med projektstyringen således at vilkår og regler bliver overholdt, hvilket er med til at sikre, at tilskuddet kan udbetales.

Det gælder om at få de midler, der er afsat til tilskud, ud og gøre gavn hos landmændene. Vi har kendskabet til reglerne til stor gavn for kunderne.

Det kan betale sig at holde sig opdateret omkring mulighederne for tilskud, for der kan være en ordning, man kan drage fordel af. Når det så er sagt, så er der mange regler, man skal være opmærksom på, når man vil søge om tilskud, og når man har opnået tilsagn om tilskud.

Er der opnået tilsagn om tilskud, er der en række vilkår, der skal overholdes, for at tilskuddet kan udbetales i slutningen af ens projekt. Er man ikke opmærksom på disse regler, kan man risikere en reduktion af tilskuddet eller i værste fald, at tilskuddet bortfalder.

LandboSyd kan hjælpe dig hele vejen igennem projektet. Vi kan hjælpe dig med, at få et overblik over tilskudspuljer, der er relevante for dig, samt hvornår der er mulighed for at søge om tilsagn. Vi hjælper også gerne med udarbejdelse af ansøgninger samt vejledning om, hvilke vilkår og regler, der er gældende. Endeligt så hjælper vi dig naturligvis også med udbetalingen af dit tilskud, når dit projekt er slut.

 

Projekt ”Grønne proteiner”

LandboSyd, Sustainable Bio Solutions Aabenraa K/S, Brdr. Ewers A/S, Langelund ApS, GEA Westfalia Separator DK A/S og landmand Claus Fink Jørgensen gået sammen om at lave en undersøgelse og vurdering af potentialet for at etablere et anlæg til grøn bioraffinering i det sønderjyske, hvis primære formål er at producere grønt protein til foder til én-mavede dyr. Projektet modtager tilskud under Landdistriktsprogrammet 2014-2022. Undersøgelsen munder ud i en projektmodningsrapport.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da

 

Se aktuelle og kommende tilskudsordninger

Randi Hoeck Petersen
Virksomhedsøkonom, tilskudsrådgiver
74365145
20516493
rhp@landbosyd.dk
Randi Hoeck Petersen
Sanne Petersen
Miljørådgiver
74365037
20281564
san@landbosyd.dk
Sanne Petersen