Tilskudsforløb- og rådgivning

Tilskudsforløb- og rådgivning

Det gælder om at få de midler, der er afsat til tilskud ud og gøre gavn hos landmændene. Vi har kendskabet til reglerne til stor gavn for kunderne

Der er mange tilskudspuljer rettet til landmænd, hvor det er muligt at få tilskud til forskellige projekter. Hvad, der kan søges om tilskud til, afhænger af hver enkelt tilskudsordning, og de forskellige ordninger dækker en bred vifte af tilskudsmuligheder.

Det kan betale sig at holde sig opdateret omkring mulighederne for tilskud, for der kan være en ordning, man kan drage fordel af. Når det så er sagt, så er der mange regler, man skal være opmærksom på, når man vil søge om tilskud, og når man har opnået tilsagn om tilskud.

Er der opnået tilsagn om tilskud, er der en række vilkår, der skal overholdes, for at tilskuddet kan udbetales i slutningen af ens projekt. Er man ikke opmærksom på disse regler, kan man risikere en reduktion af tilskuddet eller i værste fald, at tilskuddet bortfalder.

LandboSyd kan hjælpe dig hele vejen igennem projektet. Vi kan hjælpe dig med, at få et overblik over tilskudspuljer, der er relevante for dig, samt hvornår der er mulighed for at søge om tilsagn. Vi hjælper også gerne med udarbejdelse af ansøgninger samt vejledning om, hvilke vilkår og regler, der er gældende. Endeligt så hjælper vi dig naturligvis også med udbetalingen af dit tilskud, når dit projekt er slut.

 

Randi Hoeck Petersen
Virksomhedsøkonom, tilskudsrådgiver
74365145
20516493
rhp@landbosyd.dk
Randi Hoeck Petersen