Aktuelle og kommende ordninger

Aktuelle og kommende ordninger

Minivådområder 2018

I 2018 vil der åbne en ordning, hvor det er muligt at opnå tilskud til etablering af minivådområder. Det skal være et åbent vådområde bestående af 3 bassiner, der kan reducere drænvands indhold af kvælstof og fosfor.

Vil du vide mere, så kontakt Britt Bjerre Paulsen 

Løsdrift i farestalde 2018

Der kan i 2018 søges om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Ordningen giver mulighed for at søge om tilskud til både nye farestalde, tilbygninger og ombygning af eksisterende farestalde til farestalde, hvor soen kan bevæge sig frit rundt i stien.

Læs mere HER

Vil du vide mere, så kontakt Karsten Gram eller Randi Hoeck Petersen 

Miljøteknologi 2018

I 2018 åbner der igen en miljøteknologiordning, der har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkning. I denne ordning er blandt andet der fokus på æg- og fjerkræsproduktion, hvor der for eksempel kan søges om tilskud til omlægning til fritgående- eller økologiske høns. Der er også afsat midler til planteavl og gartneri, hvor fokus er på pesticid- og energibesparende teknologier.

Læs mere HER

Vil du vide mere, så kontakt Karsten Gram eller Randi Hoeck Petersen 

Modernisering kvæg 2018

Det vil også være muligt at søge om tilskud til modernisering af kvægstalde i 2018 – det gælder både nybyggeri, tilbygning og renovering. Formålet med ordningen er at styrke kvægbedrifternes levedygtighed og produktivitet.

Læs mere HER

Vil du vide mere, så kontakt Karsten Gram eller Randi Hoeck Petersen 

Karsten Gram
Projekt- og tilskudsrådgiver
74365040
29916965
kag@landbosyd.dk
Karsten Gram
Randi Hoeck Petersen
Økonomi- og tilskudsrådgiver
74365145
20516493
rhp@landbosyd.dk
Randi Hoeck Petersen
Britt Bjerre Paulsen
Teamkoordinator miljø
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen