Aktuelle og kommende ordninger

Aktuelle og kommende ordninger

Minivådområder 2019

Frem til 30. april 2019 kan der søges tilskud til at etablere minivådområder med henblik på fjernelse af kvælstof fra drænvand. Der gives tilskud ud fra standardpriser, der dækker etableringen, og der gives tilskud til den jord, der tages ud af drift.

Hvis du har et større dræn eller et rørlagt vandløb på din ejendom, kan du være med til at sikre landbrugets ”produktionsret” fremover

Kontakt oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen og få undersøgt, om dine arealer ligger i tilskudsområde.

Miljøteknologi 2019

Den 1. oktober 2019 åbner en ny miljøteknologiordning.

Ordningen er endnu i høringsfasen, men den går i grove træk ud på at reducere ammoniakudledningen og energiforbruget i kvægsektoren samt at reducere, energi- næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerier. Andre sektorer kan ikke komme i betragtning.

Ordningen er i 2019 meget specifik - læs mere her. Kontakt derfor Randi Hoeck Petersen.

Øvrige støtteordninger

Der vil, som tidligere, være mulighed for at søge støtte indenfor mindre og specifikke ordninger så som

  • privat skovrejsning og privat urørt skov
  • læhegn
  • Natura 2000 Rydning og forberedelse til afgræsning

Vil du vide mere om disse støtteordninger, så kontakt Randi Hoeck Petersen.

Randi Hoeck Petersen
Økonomi- og tilskudsrådgiver
74365145
20516493
rhp@landbosyd.dk
Randi Hoeck Petersen
Britt Bjerre Paulsen
Teamkoordinator miljø
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen