Aktuelle og kommende ordninger

Aktuelle og kommende ordninger

Minivådområder 2020

Også i 2020 er der mulighed for at søge tilskud til minivådområder med henblik på fjernelse af kvælstof fra drænvand. Runden starter cirka 1. februar, men det er fint at have tid til at forberede projekterne lidt i forvejen.

Vi forventer, at der bliver givet tilskud ud fra standardpriser ligesom i år. Tilskuddet dækker etableringen og en kompensation for den jord, der tages ud af drift.

Hvis du har et større dræn eller et rørlagt vandløb på din ejendom, kan du være med til at sikre landbrugets ”produktionsret” fremover.

Kontakt oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen og få undersøgt, om dine arealer ligger i tilskudsområde.

Stald- og hegnstilskud 2020

  • Modernisering af slagtesvinestalde, ansøgningsperiode 5. maj til 6. august 2020
  • Modernisering af kvægstalde, ansøgningsperiode 4. september til 30. oktober 2020
  • Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder, ansøgningsperiode 7. august til 15. september 2020
Randi Hoeck Petersen
Virksomhedsøkonom, tilskudsrådgiver
74365145
20516493
rhp@landbosyd.dk
Randi Hoeck Petersen
Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen