Aktuelle og kommende ordninger

Aktuelle og kommende ordninger

Miljøteknologi 2019

Den 1. oktober 2019 åbner en ny miljøteknologiordning.

Ordningen går i grove træk ud på at reducere ammoniakudledningen og energiforbruget i kvægsektoren samt at reducere, energi- næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerier. Andre sektorer kan ikke komme i betragtning.

Ordningen er i 2019 meget specifik. Læs mere i pdf'en her nedenfor og kontakt  Randi Hoeck Petersen.

Minivådområder 2020

Også i 2020 bliver der mulighed for at søge tilskud til minivådområder med henblik på fjernelse af kvælstof fra drænvand. Runden starter formentlig cirka 1. februar, men det er fint at have tid til at forberede projekterne lidt i forvejen.

Vi forventer, at der bliver givet tilskud ud fra standardpriser ligesom i år. Tilskuddet dækker etableringen og en kompensation for den jord, der tages ud af drift.

Hvis du har et større dræn eller et rørlagt vandløb på din ejendom, kan du være med til at sikre landbrugets ”produktionsret” fremover.

Kontakt oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen og få undersøgt, om dine arealer ligger i tilskudsområde.

Randi Hoeck Petersen
Økonomi- og tilskudsrådgiver
74365145
20516493
rhp@landbosyd.dk
Randi Hoeck Petersen
Britt Bjerre Paulsen
Teamkoordinator miljø
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen