Sparringspartner

Sparringspartner

Vores sparringspartner, Henrik Aarøe-Hansen, kører en række mere intensive forløb ude på staldgangen

Som sparringspartner har man mange funktioner, opgaverne afhænger af den konkrete sag. Ofte tages der udgangspunkt i den seneste effektivitetskontrol. Effektivitetskontrollen kan være med til at belyse de konkrete udfordringer samt sætte rammen for det efterfølgende arbejde. En af sparringspartnerens vigtigste roller er at sikre, at medarbejderne er med på de tiltag som sættes i gang. Det sikres ved at sparringspartneren er med til at implementere tiltagene sammen med medarbejderne. Der følges løbende op ved hjælp af effektivitetskontrollen, hvor den fortsatte strategi tilrettes.

Besøgsfrekvensen er ofte høj i starten af forløbet, ofte er der i opstartsfasen et ugentligt besøg. Frekvensen nedsættes efterfølgende alt efter behov. Den konkrete besøgsfrekvens og strategi aftales inden arbejdet påbegyndes. Det første møde foregår ved ”køkkenbordet” og er gratis.

Henrik Aarø-Hansen
Sparringspartner, svin
23728732
hah@landbosyd.dk
Henrik Aarø-Hansen