Den Afrikanske Svinepest

Den Afrikanske Svinepest

Gode råd og info om den Afrikanske Svinepest

 

Den afrikanske svinepest rykker tættere på Danmark

Den afrikanske svinepest er en meget smitsom virussygdom hos svin og vildsvin, som skal tages meget alvorligt. Lige nu er sygdommen udbredt i Østeuropa og breder sig mod vest. Senest er den opdaget i Tjekkiet og Rumænien i 2017. Dog har sygdommen ikke været konstateret i Danmark, men den rykker tættere og tættere på den danske grænse. Derfor er det af største vigtighed, at alle i svinebranchen gør sit bedste for at sygdommen ikke spredes yderligere.

 

Hvordan beskytter man sig bedst mod svinepesten?

På de danske bedrifter er der mange medarbejdere, som kommer fra lande hvor den Afrikanske Svinepest er konstateret. Derfor er det meget vigtigt, at der laves en plan for, hvordan man som medarbejder skal forholde sig efter besøg i hjemlandet. Eksempelvis kan smitten overføres via medbragte madvarer fra udlandet.  

Hvis man har været i udlandet, er der tre hovedregler som skal overholdes før adgang til en besætning:

  1. 24 timers karantæne fra man krydser den danske grænse, til man må gå ind i besætningsområdet.
  2. Inden adgang til besætningsområdet skal der skriftes tøj og sko, og man skal have været i bad.
  3. Fødevarer, jagttrofæer og levende dyr medtaget fra udlandet må ikke være i besætningsområdet.

 

Tjek altid din transportørs vaske- og desinfektionscertifikat

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at lastbiler, der henter grise på din ejendom, der også kører i udlandet, er rene. Smitte mellem husdyrbrug oftest sker ved handel med grise, som er smittet, men som endnu ikke har symptomer eller ved anvendelse af transportmidler, der ikke er tilstrækkeligt rengjort.

 

De symptomer du skal være opmærksomme på ved grisene:

  • Feber og nedsat ædelyst
  • Øjenbetændelse med tåreflåd
  • Røde og blåviolette misfarvninger i huden (fortrinsvis på ben, bug og ører)
  • Brækninger
  • Forstoppelser (knoldet gødning) efterfulgt af diarré
  • Kramper, ukoordinerede bevægelser og vaklende bagben
  • Blødning i huden

 

Sygdommen skal anmeldes

Der er anmeldepligt på afrikansk svinepest, og derfor har du som besætningsejer ansvaret for, at kontakte den lokale fødevareregion, hvis du har den mindste mistanke om sygdommen i din besætning.

Hvis den afrikanske svinepest kommer til Danmark, vil det få alvorlige konsekvenser for den danske eksport. Hvis en enkelt dansk gris bliver smittet risikerer vi at miste eksporten af svinekød til markederne i blandt andet Asien. Derfor er det meget vigtigt, at du gør alt hvad du kan, for at forebygge sygdommen, og at du reagerer, hvis du har mistanke om sygdommen i din besætning.

 

Læs mere om den afrikanske svinepest her, eller kontakt LandboSyd for mere info.

 

Her kan du downloade de tre PowerPoint shows (i PDF format), som blev vist til vores fyraftensmøde d. 11. november 2018 om den Afrikanske Svinepest:

Fra Christian Fink - download HER

Fra Marianne M. Hansen og Thorsten Simonsen - download HER

Fra Pia Conradsen - download HER

 

 

Anders Peter Frederiksen
Chef, regnskab (svine- og kvægøkonomi)
74365139
24994270
apf@landbosyd.dk
Anders Peter Frederiksen