Budget

Budget

Strategi – budget - løsning

Budgettet er et strategisk værktøj, hvor de forskellige muligheder samt målsætninger for din virksomhed kan afprøves. Et budget bør bruges aktivt i planlægningen af virksomhedens strategi og kortlægning af mål. Vi arbejder med kortsigtet og langsigtet budgettering, alt efter hvilket formål budgettet skal opfylde. 

Efterspørgslen efter budgetter og opfølgningen på dem er steget i takt med, at værdien af budgettet som værktøj og prognose for driftsresultater er blevet mere synligt. Virksomhedens likviditet og styringen af denne har stor fokus. De udsving som vi i dag ser på vores produkter fra landbruget, og de råvarer der bruges i produktionen gør, at opfølgninger på de udarbejdede budgetter samt tilretning ud fra de aktuelle forhold er vigtige. 

Budgettet udformes i samarbejde med dig. Dine målsætninger og data indarbejdes sammen med de aktuelle prisniveauer, som vi har løbende opfølgning på og derfor kan supplere med de nyeste tal og trends inden for din branche. Et budget bliver aldrig bedre end de forudsætninger der bruges. Hos LandboSyd udfordrer vi løbende virksomhedens niveau og muligheder for at gøre det bedre.

I LandboSyd er der bevidst valgt en strategi om at driftsøkonomer og økonomirådgivere arbejder aktivt sammen omkring den enkelte kunde. Det sker sammen med de relevante faggrupper, for at afdække alle områder af virksomheden.

I landboSyd arbejder vi bl.a. konkret med:

  • Årsbudget, med opfølgningsfrekvens ud fra kundens ønsker og behov
  • Strategiske budgetter
  • Marginalberegninger
Anders Peter Frederiksen
Afdelingschef, økonomirådgivning
74365139
24994270
apf@landbosyd.dk
Anders Peter Frederiksen