Generationsskifte i landbruget

Generationsskifte i landbruget

Vi rådgiver både køber og sælger af landbrugsejendomme - også når det gælder glidende generationsskifte

Hvis et generationsskifte eller et ejerskifte i landbruget skal være vellykket for både sælger og køber kræver det god forberedelse. Så man skal begynde i god tid - gerne 8-10 år før. På den måde får man det bedste udgangspunkt til at få alle muligheder og forhindringer afklaret.

Der er en lang række spørgsmål, man skal finde svar på, når vi snakker generationsskifte eller ejerskifte. Det har LandboSyds rådgivere årelang erfaring i, så vi står klar til at se på hele din bedrift og hjælpe dig videre.

Det gælder også anden køb og salg af landbrugsejendomme. Også her rådgiver vi både køber og sælger.

 

Generationsskifte landbrug - for sælger

Sælger skal gøre sig klart, hvilken ejendom han sælger videre. Er det en ejendom i drift, der er oplagt til en ung landmand eller egner ejendommen sig til et suppleringskøb for en igangværende landmand? Giver det mening at sælger foretager vigtige investeringer for at sikre ejendommens fremtidige værdi?

Sælger skal samtidig forsøge at sikre sig, at ejendommen sælges bedst muligt. Det sikrer man blandt andet ved at rydde op på ejendommen og gøre den attraktiv. En ting er at bestille en jernhandler og fjerne synligt rod – en anden ting er at rydde op i ejendommens digitale arkiv. Hvis der er rod i tingbogen med gamle, overflødige servitutter eller ikke digitaliserede ejerpantebreve mv. medfører dette en unødig forsinkelse af handlen eller hvis BBR-ejer meddelelsen ikke passer med de faktiske bygninger på grunden, - er dette punkter, som kan blive til forhandlingsemner fra en køber – udfordringer som kunne være undgået.  

Sælger kan ligeledes gøre sig overvejelser omkring sit liv efter salg af ejendommen – hvad skal der ske med skatten af ejendomssalget? Skal skatten genplaceres? – Skal virksomhedsordningen fortsætte? – Skal der indbetales på ophørspension? – disse overvejelser bør gøres i dialog med sælgers skatterådgiver – men jo bedre tid man har, jo flere muligheder kan man overveje.

 

Generationsskifte i landbruget

 

 

Generationsskifte landbrug - for køber

Køber skal sikre sig, at det er den rigtige ejendom, der investeres i. Da køber skal stå til regnskab for sine kreditorer, hvorvidt det er en fornuftig handel man har gjort og om ejendommen kan give den forventede indtjening, er det vigtigt at ejendommen er gennemgået kritisk inden købet. På dette område, er der ingen, der kan lide overraskelser.

Hvis det er en ejendom med driftsbygninger, kræver det en grundig gennemgang af ejendommen enten sammen med en bygningssagkyndig eller anden håndværker. Desuden bør ejendommens bilag gennemgås grundigt, herunder miljøgodkendelser samt miljøudpegninger, som på sigt kan være en begrænsning for ejendommens udvidelsesmuligheder.

 

Ovenstående punkter er alene et lille udpluk, af de emner vi berører, når vi bliver kontaktet af en køber eller en sælger.

Vi kan hjælpe dig godt på vej!

 

Generationsskifte og ejerskifte i landbruget
Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen
Henrik Fogh Vester
Virksomhedsrådgiver
74365148
61223527
hfv@landbosyd.dk
Henrik Fogh Vester
Peer Slipsager
Strategirådgiver
74365132
60266268
psl@landbosyd.dk
Peer Slipsager