Strategisk virksomhedsrådgivning

Strategisk virksomhedsrådgivning

Vi sparrer med dig på den strategiske retning for din personlige og professionelle udvikling

Virksomhedsrådgiverne i LandboSyd arbejder sammen i et team, hvor den enkelte kunde er i fokus. Vi ser på, hvordan den bedste fremtid skabes for den enkelte kunde, ud fra de unikke muligheder hver enkelt virksomhed har. Vi kigger frem i tiden - fra staldgangen og hele vejen op i helikopteren.

Hver rådgiver har sine spidskompetencer, derfor bringer vi den rådgiver i spil, som passer bedst til opgaven. Vi arbejder bredt inden for alle faggrupper, og vi har fokus på at komme hele vejen rundt om virksomheden.

Det er målet, der er vigtigt, så finder vi vejen sammen.

Står du for at skulle tage beslutninger for din virksomhed:

  • Omlægning af driften/produktionen
  • Store investeringer
  • Generationsskifte
  • Strategi på kort eller lang sigt

Hvem drøfter du dette med? Hvis du har behov for at blive udfordret på dine tanker og planer, så kontakt os for en dialog omkring det du arbejder med lige nu.

Vi følger op på, at det aftalte igangsættes og udføres i dagligdagen. Planer og oplæg om optimering af virksomheden ikke har værdi før de implementeres i dagligdagen. Det kræver samarbejde, dialog, inddragelse og ejerskab af alle i virksomheden, hvis et fælles mål skal realiseres.