Vandløb

Vandløb

Hvad er min ret og min pligt som bredejer, og hvad gør jeg ved mit gamle rørlagte vandløb?

Vi tilbyder hjælp til dialogen med kommunen om vandløb, hjælp til at finde rundt i regulativerne og til at vurdere, om dit vandløb bliver vedligeholdt, som det skal ifølge regulativet.

Vi rådgiver om ret og pligt jf. Vandløbsloven, og hjælper med rådgivning om rørlagte vandløb og mindre reguleringssager. Vi samarbejder med de andre landbrugsorganisationer i Syd- og Sønderjylland i netværket Sønderjyske Vandløb, og tilbyder herigennem hjælp til lokale vandløbslaug, og er i dialog med især Aabenraa og Sønderborg kommuner om vandløbsvedligeholdelse.

Sønderjyske Vandløb har deres egen hjemmeside - se www.soenderjyskevandloeb.dk

 

Vandløb - miljørådgivning fra LandboSyd