Forsøg og registreringsnet

Vi gennemfører løbende forsøg og moniterer opnåede resultater

I LandboSyd har vi en forsøgsafdeling, og vi er involveret i en række planteavlsforsøg, som i stort omfang er en del af Landsforsøgene. Vores rådgivere monitorerer og rapporterer resultaterne.

Erfaringerne fra forsøgene og konsulenternes ekspertise er en del af den rådgivning og sparring du får som kunde i LandboSyd.