Erstatningsopgørelser

Erstatningsopgørelser

Vi hjælper dig til at få en fair behandling i forsikrings- og erstatningssager

Hvis din mark eller afgrøde er blevet påført en skade, som skal opgøres i en forsikrings – eller erstatningssag - så opgør vi skadens omfang.

Vores rådgivere har stor erfaring med disse opgørelser og kan indgå i forhandlingerne, så du får en fair erstatning for dit tab.