Brakarealer

Brakarealer

Det er i august 2022 besluttet, at danske landmand som en del af CAP23-reformen skal lade fire procent af deres omdriftsarealer stå udyrkede, hvis de vil modtage deres landbrugsstøtte. 

Vi hjælper med forpagtningsaftaler, så begge parter bliver tilgodeset.

Kontakt assistent i fagrådgivningen Nina Ullerup på 7436 5128, niu@landbosyd.dk, hvis du søger et område til braklægning eller ønsker at bortforpagte et område.

 

Nina Ullerup
Assistent fagrådgivning
74365128
niu@landbosyd.dk
Nina Ullerup