Brakarealer

Brakarealer

Det er i august 2022 besluttet, at danske landmand som en del af CAP23-reformen skal lade fire procent af deres omdriftsarealer stå udyrkede, hvis de vil modtage den fulde landbrugsstøtte. 

Vi hjælper med formidling af brakarealer og forpagtningsaftaler.

Kontakt planteavlsrådgiver Lise Moeskjær på 7436 5003, lwm@landbosyd.dk, hvis du søger et område til braklægning eller ønsker at bortforpagte et område.