Husdyrgødning

Husdyrgødning

Kend værdien af din husdyrgødning

Ofte indeholder gylle ikke præcist de næringsstoffer, som der regnes med i normtallene. En analyse af det reelle indhold kan vise, om der er behov for justeringer af gødningsplanen.

Kun ved at vide nøjagtigt hvad marken reelt tilføres af næringsstoffer i husdyrgødning, har du mulighed for at optimere og finpudse din gødningsplan.

Skal du modtage eller afsætte gylle er en analyse af gyllen oftest en selvfølge, så parterne er enige om, hvad der modtages/afgives.

 

Udtagning

Udtag ca. 1 liter omrørt gylle i en rengjort beholder.

 

Aflevering

Gylleprøver kan afleveres følgende steder:

  • Jens Terp-Nielsens vej nr. 13, 6200 Aabenraa - i den grå spand i cykelskuret på den nordlige (højre) side af bygningen.

  • DLG Ullerup, Højsvej 1, 6400 Sønderborg - tønden står ved vareudleveringen.

Ring altid først til Planteavl vedr. aflevering på 7436 5000.

 

Pris

En gylleanalyse koster 795,- kr.

 

Nina Ullerup
Assistent fagrådgivning
74365128
niu@landbosyd.dk
Nina Ullerup