Planteavl

Planteavl

Team Planteavl yder nuanceret planteavlsrådgivning til professionelle landmænd, både konventionelle og økologiske

Dette sikrer vi blandt andet via egen forsøgsafdeling, hvor vi med konventionelle og økologiske markforsøg sikrer fundamentet til en innovativ planteavlsrådgivning.

I Team Planteavl tør vi udfordre uhensigtsmæssig lovgivning på kundens vegne. Kundens bundlinje er altid vores hoved fokus, hvilket vores tværfaglige rådgivning også er kendetegnet ved. Vi arbejder tæt sammen med LandboSyds andre teams, med ét hovedformål: Optimering af vore kunders bundlinje.

Vi tilbyder: 

 • Markbesøg
 • Mark- og gødningsplaner
 • EU-støtte
 • Forsøg og registreringsnet
 • Vandingsregnskab
 • Jordbundsanalyser
 • Gødningsanalyser
 • Sprøjtekurser
 • Nyhedsbreve
 • Telefonrådgivning
 • Erstatningsopgørelser
 • Korn- og frøsyn
 • Økologirådgivning