Planteavl

Planteavl

Nuanceret planteavlsrådgivning til professionelle landmænd, både konventionelle og økologiske

Dette sikrer vi blandt andet via egen forsøgsafdeling, hvor vi med konventionelle og økologiske markforsøg sikrer fundamentet til en innovativ planteavlsrådgivning.

I planteavlsteamet l tør vi udfordre uhensigtsmæssig lovgivning på kundens vegne. Kundens bundlinje er altid vores hovedfokus, hvilket vores tværfaglige rådgivning også er kendetegnet ved. Vi arbejder tæt sammen med LandboSyds andre teams, med ét hovedformål: Optimering af vore kunders bundlinje.

Vi tilbyder: 

 • Markbesøg
 • Mark- og gødningsplaner
 • EU-støtte
 • Forsøg og registreringsnet
 • Vandingsregnskab
 • Jordbundsanalyser, jordprøver
 • Gødningsanalyser
 • Sprøjteopfølgningskurser
 • Præcisionsjordbrug
 • Nyhedsbreve
 • Erstatningsopgørelser
 • Korn- og frøsyn
 • Økologirådgivning
 • Pløjefri- og reduceret jordbehandling 

Torben Bøgh Christensen
Afdelingschef, fagrådgivning
74365188
20249404
tbc@landbosyd.dk
Torben Bøgh Christensen