Social økonomi

Social økonomi

Et stærkt team er klar til at rådgive dig indenfor de social økonomiske områder

Vi tilbyder rådgivning om:

  • Efterløn og skattefri præmie
  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Sygedagpenge
  • Barselsdagpenge
  • Folkepension og skattefri seniorpræmie
  • Seniorpension
  • Tidlig pension
  • SU
  • Friplads
  • Pensionsberegning

Ekstern ekspertise

I særlige tilfælde gør vi brug af ekstern viden udefra når det kommer til rådgivning indenfor stress, sygdom, konflikthåndtering og konkurser. Bente Bendix er socialkonsulent, og løser opgaver indenfor disse områder. Bente har mange års erfaring som socialkonsulent og coach for landbruget. Hendes speciale ligger i socialrådgivning, coachingforløb og krisehjælp.

Læs mere her: www.bentebendix.dk