BusinessRate

BusinessRate

Et fremtidsorienteret værktøj der kan skabe robusthed

BusinessRate er et unikt og specialudviklet værktøj til screening og rating af din virksomheds økonomiske styrke og robusthed.

En klog mand sagde engang: ”Det skal ikke være fremtidssikret – det skal være fremtidsorienteret.”
Det er helt rigtigt. Der er nemlig ikke noget i fremtiden, der er sikkert. Det ved alle, der beskæftiger sig med landbrug. Udsvingene på in- og outputpriserne i disse måneder bekræfter også, at intet er mere sikkert, end at det er usikkert.

Og sådan har det faktisk været igennem de sidste mange år. Særligt efter at EU's landbrugspolitik blev mere liberaliseret for flere landbrugsprodukter – så har der været en større volatilitet eller udsving i in- og outputpriserne. Det er rammerne. Dem skal man som landmand forholde sig til.

 

Robusthed og større forudsigelighed

På SEGES har der igennem nogle år været udviklet et værktøj, der har til formål at belyse landbrugsbedriftens økonomiske styrke – ud fra en ”nusituation” – typisk efter en aflagt årsrapport og ved ændring/udvikling af landbrugsvirksomheden. 

Belysningen af landbrugsvirksomheden kommer til udtryk igennem en rating. En rating som man også kender det fra den finansielle verden. Denne rating skal dog bruges som en indikator på, hvor den konkrete landbrugsvirksomhed står ift. nøgleparametre som indtjening ift. gæld, soliditet mv.

Ratingværktøjet beregner via udvalgte regnskabstal sandsynligheden for, at din virksomhed misligholder sine finansielle forpligtelser. Jo stærkere din virksomhed er, desto større er sandsynligheden for, at virksomheden kan klare sine betalinger - og omvendt. 

Datamaterialet, der er fundamentet for modellen, er baseret på objektive kriterier. Det vil sige, at datamaterialet er troværdigt og brugbart i det strategiske arbejde, der er på det konkrete landbrug.

 

Et værktøj til det strategiske arbejde

BusinessRate kan isoleret set bruges i mange henseender. Det kan bruges aktivt i forbindelse med:

  • Indarbejdelse af materiale i landbrugsvirksomhedens strategiproces
  • Dialog med de finansielle partnere om virksomhedens økonomi, finansieringsstruktur og finansielle vilkår – ser I ens på virksomheden?
  • Udvikling af nøgletallene – fat nogle fokusområder og udvikle dem
  • Investering og opkøb – hvad får det af konsekvenser for sårbarheden?
  • Optimeringsplaner og turnarounds.

Alt sammen dispositioner, hvor der skal ses nærmere på nusituationen og udviklingen på bedriften.

 

BusinessRate i bredere sammenhæng

Med de værktøjer, der aktuelt er for landbruget – her tænkes på ESG, Business Rate, Klimaværktøjer/ESGreen Tool – ja, så vil mange landbrug fundamentalt set være godt rustet ift. at få udarbejdet en strategi og dermed få et samlet beslutningsværktøj til driften af fremtidens landbrug for landmanden, der vil mere.

Det er ikke kun et beslutningsværktøj, men i høj grad også et værktøj der kan anvendes kommunikativt til interessenterne af den enkelte landmand.