Budgetopfølgning

Budgetopfølgning

Den gode budgetopfølgning

I takt med større bedrifter og øget kompleksitet er behovet for økonomistyringen tilsvarende vokset. I vores virksomhedsøkonomi team har vi mange års erfaring med økonomistyring til landbruget og er derfor godt rustet til morgendagens udfordringer. Vi anser budgetopfølgninger som et vigtigt værktøj til alle bedrifter og udvikler løbende vores opfølgninger, så de til hver en tid indfrier forventningerne til nutidens landbrugsvirksomheder.

Udarbejdelse af budgetopfølgninger sker normalvis pr. kvartal, hvor vi på baggrund af periodens bogføring sammenligner det realiserede med det budgetterede. De fleste budgetopfølgninger udarbejdes som resultatopfølgninger, hvor vi indarbejder ændringer i de væsentligste statusposter, såsom besætning og beholdninger, hvilket giver et fyldestgørende overblik over periodens udvikling.

Styrkerne ved en budgetopfølgning fra LandboSyd er bl.a.

  • Indeholder en præsentation, hvor periodens afvigelser og udviklingen uddybes.
  • Vi tager altid en god dialog om budgetopfølgningerne og drøfter nye tiltag og handlingsplaner med baggrund i opfølgningen
  • Med baggrund i opfølgningen har vi god mulighed for at udarbejde nye resultat- og likviditetsestimater for året.

En budgetopfølgning fra LandboSyd er derfor ikke blot et øjebliksbillede af virksomhedens økonomi, men i højere grad et aktivt styringsredskab, som skal sikre jeres strategiske målsætninger på både kort og langt sigt.   

 

Anders Peter Frederiksen
Afdelingschef, økonomirådgivning
74365139
24994270
apf@landbosyd.dk
Anders Peter Frederiksen