Omlægningsberegninger

Omlægningsberegninger

Vi tilbyder konsekvensberegninger for omlægning fra/til økologisk produktion

Beregningen foretages uden favorisering af en produktionsform på basis af de lokale forhold.

Resultatet bliver udvidet med en risikoanalyse og vurdering af forudsætningerne hos netop din bedrift.

Endeligt inddrager vi din motivation og holdning som en vigtig del af successandsynligheden. Det endelige materiale indeholder en anbefaling og en overordnet handleplan for det videre arbejde med driftsomlæggelsen.