Økologi-Virksomhedsoptimeringer

Økologi-Virksomhedsoptimeringer

Efter en grundig analyse af virksomheden (typisk en analyse af regnskaberne, produktionsforhold og dialog med ledelsen) udarbejder vi handleplaner.

Du får udstukket indsatsområder med tilhørende handleplaner.

Der bliver opsat realistiske mål, og vi beskriver behovene for tilpasninger af produktionsrammerne.

Oftest er målsætningen at flytte virksomheden mht. både produktionstekniske og økonomiske nøgletal. I andre situationer udarbejder vi i fællesskab optimeringsplaner, som forbereder ejendommen til næste generation eller et tæt samarbejde i selskabsform.