Økologi-Investeringsberegninger

Økologi-Investeringsberegninger

Vi tilbyder fremtidsbudgetter over planlagte investeringer.

Ud fra et fælles afsæt om forudsætninger og vilkår afklares fremtidige rammer om sædskifte, maskiner, bygninger og dyr.

Typisk udarbejder vi 5-års-budgetter som giver et overblik over dine økonomiske forventninger.

Materialet indeholder ofte en SWOT-analyse om såvel risiko, muligheder, styrker og svagheder. Ud fra denne og det beregnede nulpunkt for hovedproduktet fremgår investeringens styrke og bidrag til din totale økonomi. Materialet anvendes ofte eksternt i forbindelse med finansieringsopgaver.