Økologi

Økologi

I LandboSyd har vi en lang tradition i at rådgive økologiske bedrifter

I LandboSyd har vi økologirådgiverne Bent Sørensen (cheføkonom), Birgitte Popp Andersen (planteavlsrådgiver) og Poul Erik Nielsen (økologichef).

Vi er altid opdateret og er inde i de specifikke spørgsmål om regelsæt, produktionstekniske spørgsmål og økonomiske overvejelser ifm. omlægning til eller fra den økologiske drift.

Vores styrke er, at vi kan rådgive neutralt til kundens bedste uanset kundens valg af driftsform. Vi tager udgangspunkt i din produktion, og i at den moderne økologiske gård er et system, der løbende skal trimmes for, at modvirke potentielle tab af udbytte og/eller næringsstoffer.

I den økologiske produktion møder vi ofte også nicheproducenter, som kræver specialiseret rådgivning.

 

Vi tilbyder konsekvensberegninger for omlægning til / fra økologisk produktion

Beregningen foretages uden favorisering af en produktionsform på basis af de lokale forhold. Resultatet bliver udvidet med en risikoanalyse og vurdering af forudsætningerne hos netop din bedrift.

Endeligt inddrager vi din motivation og holdning som en vigtig del af successandsynligheden. Det endelige materiale indeholder en anbefaling og en overordnet handleplan for det videre arbejde med driftsomlæggelsen.

 

Benchmarkanalyse - analyser over din bedrift

Udviklingen bliver målt op mod dine egne tal og kollegaernes tal. Afgørende for tallenes udsagns kraft er en god dialog om forudsætningerne og individuelle forhold.

I fælleskab dannes der grundlaget for analysen. Efterfølgende udarbejder vi et nøgletalsudskrift, hvor forskellighederne fremgår. Ud fra analysen udpeges indsatsområderne og der skitseres mulige handlinger for forbedring af tallene.

Der indledes en dialog om at udpege ambitiøse, men også realistiske og opnåelige nøgletal.   

 

Investeringsberegninger - fremtidsbudgetter over planlagte investeringer

Ud fra et fælles afsæt om forudsætninger og vilkår afklares fremtidige rammer om sædskifte, maskiner, bygninger og dyr.

Typisk udarbejder vi 5-års-budgetter som giver et overblik over dine økonomiske forventninger.

Materialet indeholder ofte en SWOT-analyse om såvel risiko, muligheder, styrker og svagheder. Ud fra denne og det beregnede nulpunkt for hovedproduktet fremgår investeringens styrke og bidrag til din totale økonomi. Materialet anvendes ofte eksternt i forbindelse med finansieringsopgaver.

 

Optimering af din virksomhed

Efter en grundig analyse af virksomheden (typisk en analyse af regnskaberne, produktionsforhold og dialog med ledelsen) udarbejder vi handleplaner. 

Der bliver opsat realistiske mål, og vi beskriver behovene for tilpasninger af produktionsrammerne.

Oftest er målsætningen at flytte virksomheden mht. både produktionstekniske og økonomiske nøgletal. I andre situationer udarbejder vi i fællesskab optimeringsplaner, som forbereder ejendommen til næste generation eller et tæt samarbejde i selskabsform.

Syddansk Økologi

Vores rådgivere indgår i samarbejdet Syddansk Økologi, hvor vi i et netværk af fagspecialister tilbyder specialiseret rådgivning til den økologiske driftsform.

Syddansk Økologi er en fælles rådgivning ejet af LandboSyd, Landbrugsrådgivning Syd, Sønderjysk Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening og Patriotisk Selskab. Syddansk Økologis udvikling bliver inspireret af en gruppe økologiske primærproducenter fra de fire nævnte rådgivningsvirksomheder.

Se mere på www.sdø.dk