Økonomistyring

Økonomistyring

Rådgivningen er funderet i et stærkt økonomiteam, med et bredt økonomisk og strategisk kompetenceområde indenfor mink. Vi dækker dine behov indenfor følgende områder: 

  • Årsrapport og skatteregnskab
  • Skattestrategi – planlægning og optimering
  • Budget og budgetopfølgning med løbende opfølgning på mål og planer

De gængse produkter i den løbende økonomistyring udarbejdes og bruges aktivt i den løbende udvikling og optimering af din farm.

Pia Sandberg
Økonomirådgiver
74365055
20593234
psa@landbosyd.dk
Pia Sandberg