Mink

Mink

Økonomirådgivning i forbindelse med minkproduktion

Vores rådgivning skal give værdi for dig som kunde og for den enkelte farm. Vi samler alle vores erfaringer, så du får afdækket dine muligheder konstruktivt. Vi afdækker og udfordrer alle muligheder såvel internt som eksternt på farmen, herunder også dig som leder og dine medarbejdere.

Rådgivningen er funderet i et stærkt økonomiteam, med et bredt økonomisk og strategisk kompetenceområde indenfor mink. Vi dækker dine behov indenfor følgende områder: 

 • Årsrapport og skatteregnskab
 • Skattestrategi – planlægning og optimering
 • Budget og budgetopfølgning med løbende opfølgning på mål og planer

 

Benchmarking

De gængse produkter i den løbende økonomistyring udarbejdes og bruges aktivt i den løbende udvikling og optimering af din farm.

Vi anvender og fokuserer meget på fremstillingsprisen på den enkelte farm. Det er afgørende at man løbende tilpasser sig og er på forkant, for at sikre bundlinjen.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Benchmark og Business Check
 • Fremstillingsprisen på minkskind (ud fra skindpriser, skindkvalitet mm)
 • Produktionsanalyse og nøgletal
 • Erfagrupper

 

Miljørådgivning

Miljøansøgninger til minkanlæg håndteres af en erfaren rådgiver, der kender til de specifikke forhold, der gælder for mink-anlæg.

Vores tætte dialog med de sønderjyske kommuner gør sagsgangen smidig. Vores netværk med andre minkrådgivere i Dansk Landbrugsrådgivning hjælper os med at holde os opdaterede.

Tilskudsteamet kan hjælpe med ansøgninger om tilskud til teknologi på farmen.

 

Strategirådgivning

 • Virksomhedsrådgivning
 • Virksomhedsplaner og screeninger
 • Ejer- eller generationsskifte
 • Køb og salg af farme
 • Virksomhedsformer og selskabskonstruktioner
 • Finansiering og kapitalfremskaffelse

Der udarbejdes virksomhedsplaner og screeninger som belyser muligheder og potentialer for såvel ejer som samarbejdspartnere. Vi deltager aktivt i alle faser før, under og efter køb og salg af ejendomme og investeringsprojekter, herunder dialog og forhandling med kreditinstitutter.

Vi holder os løbende opdateret omkring auktionspriser for minkpels, markedsudvikling og lovgivning for at tilbyde relevant og brugbar sparring, når du har brug for det.

Gert Berndt
Virksomhedsøkonom
74365049
40334810
geb@landbosyd.dk
Gert Berndt
Pia Sandberg
Økonomirådgiver
74365055
20593234
psa@landbosyd.dk
Pia Sandberg