Terrænpleje - noget for vildtet

Terrænpleje - noget for vildtet

Skal terrænet på din ejendom forbedres for dyrelivet? Så bør du tænke terrænpleje ind med henblik på at øge naturens værdi for både dyr og planter. Ved at øge naturindholdet kan man skabe et mere bæredygtigt jordbrug til gavn for både vandmiljø og naturen som sådan.

Terrænpleje kan være etablering og pleje af vildtbeplantning, vildtstriber i marken eller lignende. Det kan også mere indirekte være dyrknings- eller sprøjtefrie randzoner, vildtvenlige høstmetoder m.m.

LandboSyds rådgivere står til rådighed med vejledning om, hvilke muligheder du har for terrænpleje – både hvis det handler om at skabe bedre muligheder for jagt, eller om det handler om bidrag til klimaforbedringer.

René Skov Kristensen
Kundechef
61226060
rsk@landbosyd.dk
René Skov Kristensen