Minivådområder

Minivådområder

Søer, vandhuller og minivådområder

Hvorfor lave en sø, et nyt vandhul eller vådområde? Vandet er ofte en forudsætning for, at en række dyr vil indfinde sig, leve og yngle i området. Padder og vandfugle har et sted at være, men vandhuller er også vigtige for mange af dyrene på land, som bruger dem til at bade i, drikke fra eller til at finde føde ved.

Et vandhul er oftest under en hektar (10.000 m2) og kan eksempelvis placeres hvor der er en fugtig lavning i marken. Det kan være hjemsted for eksempelvis insekter, padder og krybdyr.

En sø har en overflade på mere end en hektar (10.000 m2. Her kan man ud over padder, insekter og krybdyr møde fisk og vandfugle.

 

Minivådområder

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor – en slags naturligt renseanlæg, før vand ledes videre ud i vandløb og søer. Det placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør.

 

Vil du i gang?

For at sikre de bedste betingelser for en sund sø eller et godt vandhul er det vigtigt at etablere det fagligt korrekt. Her tænkes på udformning og placeringen i landskabet, hvilket har stor betydning for det færdige udtryk, vandkvalitet og betingelser for dyr og insekter, der skaber en sund balance i søen og mindst mulig vedligeholdelse i fremtiden. 

 

Tilladelser og tilskud

Ansøgningen om etablering af vandhullet sendes til kommunen. Naturstyrelsen yder tilskud til etablering af søer/vådområder under ordningen “Etablering af mindre vådområder” under en række betingelser. Kontakt LandboSyds skov- og naturrådgiver for yderligere information.

Naturstyrelsen har fra 2003 afsat penge fra jagttegnsmidlerne til etablering af mindre vådområder. Tilskuddet kan kun søges af private ejere af landbrugsjord/skov. Der kan søges op til 15.000 kr./vandhul - og det skal være over 600 m2 i overflade.

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen