Minivådområder

Minivådområder

Minivådområder og vandhuller

Hvorfor lave en sø, et nyt vandhul eller vådområde? Vandet giver liv i landskabet og levesteder for dyr og planter, og kan være et mål for din aftentur med hunden. Vandet tiltrækker vildtet, som kommer her for at drikke, bade, og finde føde. Der kan også komme vandfugle, padder og insekter.

Du kan få meget glæde at et vandhul, der er placeret i godt i forhold til markdriften og dine driftsbygninger. Det skal være min. 600 m2 for at få tilskud efter jagttegnsmidlerne, men de kan både være større eller mindre, efter dine ønsker og muligheden på den konkrete placering.

 

Minivådområder

Minivådområder er effektive filtre i landskabet, som renser drænvand for kvælstof og fosfor – en slags naturligt renseanlæg, før vand ledes videre ud i vandløb og søer. Det placeres i forbindelse med et drænopland og tilpasses terrænets hældning for at undgå opstuvning eller tilbageløb i drænrør.

 

Vil du i gang?

For at sikre de bedste betingelser for et godt resultat, er det vigtigt at tænke på udformning og placering i landskabet, og at få tilladelserne på plads, inden du går i gang. LandboSyds skov- og naturrådgiver kan hjælpe dig med hele processen fra idé til færdig etablering, og med at få søgt tilskud og få tilladelserne på plads.

Oplandskonsulenten kan undersøge dine muligheder for at få tilskud til et minivådområde.

 

Tilladelser og tilskud

Naturstyrelsen yder tilskud fra jagttegnsmidlerne til etablering af vandhuller under ordningen ”Etableringen af mindre vådområder”. Der kan søges op til 15.000 kr. pr. vandhul. Tilskud kan kun søges af private ejere af landbrugsjord eller skov. Kontakt LandboSyds skov-og naturrådgiver for yderligere information.

Tilskuddet til minivådområder dækker etableringen samt kompensation for det udtagne landbrugsareal. 

 

Se også nedenstående video, hvor oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen fortæller, at vi efterhånden har god erfaring i minivådområder - og at du altid er velkommen til at kontakte hende, hvis du ønsker et opstartsmøde, hvor man kan se nærmere på mulighederne for et minivådområdet hos dig og dine naboer.

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen
René Skov Kristensen
Kundechef & skovrejsningsrådgiver
61226060
61226060
rsk@landbosyd.dk
René Skov Kristensen