Læhegn og småbeplantning

Læhegn og småbeplantning

Levende hegn kan skabe læ og give gode betingelser for vildtet omkring din landbrugsejendom

Et læhegn eller en småbeplantning behøver ikke være særlig stor, før vildtet har gavn af den som natteleje, dække eller fødekilde. Lævirkningen i et læhegn er som tommelfingerregel højden på hegnet x 30. Hegnet skal ikke være helt tæt, så det virker som en mur, hvor vinden slår ned på den anden side.

Et læhegn kan plantes ud fra rekreative værdier, men kan også være en skærmbeplantning omkring en gylletank, stald eller lignende.

 

En småbeplantning fungerer som levested eller et sted at søge føde, for fugle, gnavere og andre dyr. Inden etableringen kan man overveje, hvilket dyr der er i området, som man kan forvente at tiltrække. Oftest etableres en mindre beplantning, hvor der er dækning til dyrene og gode fødesøgningsmuligheder. Beplantningen skal være tæt i bunden, så der undgås træk.

Bemærk, at der kan være krav om det lokale museums udtalelse ved større projekter, hvis der skal dybdepløjes. Vær desuden opmærksom på, at det kan være en god idé at søge ledningsoplysninger inden dybdepløjning/grubning, så kabler og rør i jorden ikke skades – det koster omkring 25.000 kr. at pløje et stærkstrømskabel over. Vær desuden opmærksom på, at skal der plantes langs en grøft/vandløb, kan der være et afstandskrav fra kommunen af hensyn til deres oprensning og pleje af grøften/vandløbet.

Det anbefales at hegne med mindst 140 cm vildthegn for at undgå bidskader. Der er ingen arter, dyrene ikke bider – der er nogen, de bider mindre end andre, men er det en lang og hård vinter, og er de sultne nok, bider de det, der er tilgængeligt.

Kontakt vores skov- og naturrådgiver for at høre nærmere.

René Skov Kristensen
Kundechef
61226060
rsk@landbosyd.dk
René Skov Kristensen