Miljøledelse

Miljøledelse

Fra 21. februar 2021 er der nye krav til større husdyrbrug, som har mere end 750 søer eller 2.000 stipladser til slagtesvin og fjerkræbrug med flere end 40.000 stipladser.

Krav er:

  • at bedriften har et miljøledelsessystem,
  • at bedriften har en plan for regelmæssige kontroller,
  • at bedriftens personale instrueres i miljøsikring og har adgang til oplæringsmateriale,
  • at bedriften optimere på fodring,
  • at bedriften årligt indberetter logbøger, miljøledelse, gennemførte kontroller og fodring til kommunen.

Vi kan hjælpe med at planlægge og fastsætte strategien for miljøledelsen, udarbejde planen for kontrollerne, oplære personalet og udarbejde oplæringsmaterialet og samle dokumentationen til den årlige indberetning.

 

Henriette Fries
Miljørådgiver
74365173
20145333
hef@landbosyd.dk
Henriette Fries