Miljøledelse

Miljøledelse

Fra 21. februar 2021 er der nye krav til større husdyrbrug, som har mere end 750 søer eller 2.000 stipladser til slagtesvin og fjerkræbrug med flere end 40.000 stipladser.

Krav er:

  • at bedriften har et miljøledelsessystem,
  • at bedriften har en plan for regelmæssige kontroller,
  • at bedriftens personale instrueres i miljøsikring og har adgang til oplæringsmateriale,
  • at bedriften optimere på fodring,
  • at bedriften årligt indberetter logbøger, miljøledelse, gennemførte kontroller og fodring til kommunen.

Vi kan hjælpe med at planlægge og fastsætte strategien for miljøledelsen, udarbejde planen for kontrollerne, oplære personalet og udarbejde oplæringsmaterialet og samle dokumentationen til den årlige indberetning.

 

Hvad er miljøledelse?

Miljøledelse går ud på, at der løbende sker en forandringer mod et mindre forbrug, uden at det går ud over produktionen, altså med andre ord optimering. Mange har en masse ideer til hvordan produktionen lige kan finjusteres hist og her, men udfordringen er ofte at få ideer ført ud i livet, når de daglige gøremål melder sig.

Miljøledelse handler om at sætte disse tanker i system, så der skabes et overblik over ens aftaler med en selv, som fx hvordan og hvornår er opgaven løst. Kravet til systemet er, at de nedskrevne tanker - også kaldet mål - gennemgås årligt.  Denne systematik kan ofte også resultere i en økonomisk besparelse, da der også skal skeles til den finansielle planlægning.

Her kan du spare

Miljøledelse danner basis for en målrettet styring af forbrug, energi og råvarer - ofte med store besparelser til følge. Eksempler på steder, hvor du kan spare:

Råvarer: Foder, rengøringsmidler, andre hjælpestoffer, effektivitet, sprøjtemidler

Vand: Drikkevandsspild, vaskevand, rengøring af malkeanlæg

Affald: Nedbringe mængden, sortering, genanvendelse

Energi: Lys, ventilation, varmelamper, mælkeanlæg og mælkekøling, opvarmning, varmekilde, isolering varmefordeling, genvinding, brændstof, dæktype, reduceret kørsel, udskiftning af materiel.