Solcelle-pakke

Solceller er igen en god investering. Hos LandboSyd tilbyder vi en rammeaftale om rådgivningen i etableringsprocessen, der indeholder assistance om:

 • Fremskaffelse af forbrugsmønstret
  Vurderingen og valg af størrelsen af anlægget. Målgruppen er bedrifter med et relativt højt og jævnt forbrug af strøm. Det kan være til ventilation, gyllekøling, malkerobot eller belysning i større staldanlæg. Et forbrug på 5 gange anlæggets produktion er et godt udgangspunkt.
  (Se her, hvordan du finder dit elforbrug time for time)

 • Beregning af økonomioverslag
  Et økonomisk oplæg som vurderingsgrundlag. Dine strømregninger og dine forudsætninger indgår her. Vi forventer ca. 7-8 % i afkast, når vi kan holde ca. 80 % egen anvendelse af det producerede strøm.

 • Myndighedsbehandlingen
  Vi indhenter sammen med dig de nødvendige tilladelser og holder dialogen med kommunen.
  Kommunerne er positive indstillet på et samlet og effektivt sagsbehandlingsforløb.

 • Køberrådgivning
  Når godkendelsen er i hus, yder vi service og rådgivning ifm. et planlagt gruppekøb af anlæg for at reducere omkostningerne for alle parter. Herved behøver du ikke selv at sætte dig ind i de mulige komponenter.

Aftalen afregnes efter medgået tid og er eksklusive udgifter til myndigheden. Vi forventer et tidsforbrug på 5-10 timer for et gennemsnitligt projekt. Du kan naturligvis til en hver tid afslutte samarbejdet, og der bliver alene afregnet for den medgåede tid.

Hvis du er interesseret i et samarbejde om solceller, så udfyld nedenstående og vi vil  kontakte dig for at aftale, om vi skal starte forløbet op. 

 

Ja tak, jeg er interesseret i et samarbejde med LandboSyd om rådgivning i etableringsprocessen af solceller og vil gerne kontaktes

Se ovenfor under "Fremskaffelse af forbrugsmønstret" link til, hvordan du skaffer måledata.

Ulla Refshammer Pallesen
Miljørådgiver
74365043
61558262
upa@landbosyd.dk
Ulla Refshammer Pallesen