Sol og vind

Sol og vind

Solceller på bar mark, husstandsvindmølle eller arealudlæg til store møller?

Hvis du kunne tænke dig at opføre et solcelleanlæg på marken, kræver det landzonetilladelse. Det gør en husstandsvindmølle også. Vi hjælper dig med den indledende henvendelse til kommunen, ansøgning om landzonetilladelse og evt. VVM-screening. Vi følger med i kommunernes planlægning for store møller og kan hjælpe med at undersøge, hvor der kan være plads til at opstille møller.