Miljø, natur & klima

Miljø, natur & klima

Vi løser en bred vifte af opgaver:

  • Miljøgodkendelser inden for alle landbrugets produktionsgrene
  • Natura 2000 planer og vandområdeplaner
  • Miljøscreeninger ved køb og salg
  • Skovrejsning
  • Minivådområder
  • Jagt- og vildtpleje og naturpleje
  • Solceller, vindmøller, biogas
  • Vandløbsrådgivning
    og mange andre forhold, hvor du kan have brug for hjælp til dialogen med myndighederne, især kommunen.

Om det er strategirådgivning i forbindelse med udvikling af bedriften, landzonetilladelse, natur, diger, vandløb, eller høringssvar til kommunens eller statens planlægning, så hjælper vi med at afklare dine muligheder og fører dig igennem til den bedst mulige løsning.

 

Læs mere om aktuelle og kommende tilskudsløsninger til skov og natur mm.