Miljø, natur & klima

Vi løser en bred vifte af opgaver blandt andet miljøgodkendelser inden for alle landbrugets produktionsgrene, Natura 2000 planer og vandplaner, miljøscreeninger, skovrejsning, minivådområder, jagt- og vildtpleje, solceller, vindmøller, biogas, naturgenopretning, vandløbsrådgivning og mange andre forhold, hvor du kan have brug for hjælp til dialogen med myndighederne, især kommunen.

Om det er strategirådgivning i forbindelse med udvikling af bedriften, landzonetilladelse, natur, diger, vandløb, eller høringssvar til kommunens eller statens planlægning, så hjælper vi med at afklare dine muligheder og fører dig igennem til den bedste mulige løsning.

Aktuelle tilskudsløsninger til skov og natur

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen