Sundhed

Sundhed

Høj mælkeydelse er meget vigtigt for en god indtjening

Men høj ydelse gør det ikke alene. Fokus på sundhed, dyrevelfærd og staldindretning er afgørende forudsætninger

Har du brug for friske øjne for at optimere sundheden i din besætning, har vi ekspertisen til at hjælpe med at prioritere og udvælge de tiltag, som har den største effekt.

Sparring ved indretning af stalde

Det kan ofte være små ting som gør, at en stald ikke fungerer optimalt for en ko, men når man kigger på det samme hver dag, kan det være svært at få øje på. Vi kommer rundt i mange forskellige stalde, og kan yde kvalificeret sparring på din bedrift, så du dels opdager nye muligheder og dels får valgt den rigtige løsning.

Vi kender reglerne i lov om hold af kvæg, men vi kender også til det, som fungerer i praksis.

Video-overvågning

Hos LandboSyds kvægrådgivning bruges video-overvågning ofte, når adfærd i stalden skal under lup. Overvågningsbillederne viser detaljer, der ellers ikke er åbenlyse. Det kan handle om kø ved malkerobotten, uheldig adfærd ved foderbordet, køernes præferencer for bestemte hvilearealer eller for mange timer med tomt foderbord.

Nogle kvægbrugere får via videokameraet vished for, at køerne faktisk slås meget, hvilket ofte især går ud over de unge køers tid ved foderbordet og liggetid og derfor går ud over deres mælkeydelse og velfærd. Vi rådgivere er ikke i stalden i ret mange timer, når vi kommer på besøg, og derfor ser vi ikke alle uheldige adfærdsmønstre hos køerne. Men videofilmene kan ingen løbe fra, heller ikke kvægbrugeren. De er solid dokumentation og viser mange større og mindre fejl, hvoraf mange kan rettes straks.

Klovsundhed

Vi udbyder jævnligt klovkurser med et praktisk fokus. Kurserne giver ny forståelse for, hvor vigtigt det er, at kvien og koen har gode ben samt hvordan du forebygger problemer på såvel kort som langt sigt.

 

Lene Frimer Jørgensen
Kvægrådgiver
74365099
51152603
lfj@landbosyd.dk
Lene Frimer Jørgensen