Cost4Milk

Cost4Milk

LandboSyd har sammen med Sagro udviklet et helt nyt analyseværktøj, som følger fremstillingsprisen tæt

Mælkeproducenter får nu et nyt værktøj, der kan give dem et topaktuelt billede af produktionsomkostningerne. I stedet for at få tal hvert halve år eller en gang om året, kan landmanden med Cost4Milk få et overblik hvert kvartal.

”Cost4Milk-analysen gør det muligt at få hurtigere information og komme et spadestik dybere end hidtil, da analysen tager højde for kapacitetsomkostningerne. Derudover har vi en tro på, at analysen binder os sammen tværfagligt som rådgivere, så vi alle taler samme sprog,” siger Thorkild Moos, kvægchef i LandboSyd.     

 

Et robust værktøj Kvægrådgiver Aage Harrild Nielsen, Sagro, er enig:

”Det er utroligt vigtigt at have fokus på omkostningerne, som kvægbrugeren har en reel indflydelse på i modsætning til afregningsprisen. Her er Cost4Milk-analysen et særdeles robust værktøj til overvågning i hverdagen,” siger kvægrådgiver Aage Harrild Nielsen.

 

Det er nemt og unikt Med Cost4 Milk, kan mælke­producenten følge hyppigt op på fremstillingsprisen og se, hvordan kollegerne klarer sig.

For begge centre har det været vigtigt, at værktøjet samtidigt skal være nemt at håndtere for landmanden.

”Mælkeproducenten kan på et enkelt stykke papir aflæse de helt aktuelle regnskabstal og samtidig gå i dybden med de konkrete indtægts- og udgiftsområder,” siger Carsten Friis, afdelingschef kvægøkonomi i LandboSyd.

 

Tal hurtigere i arbejde ”Cost4Milk er baseret på de samme tal, som regnskabet bygger på ved årsafslutningen. Det unikke ved vores nye analyse er, at vi kan sende tallene hurtigere i arbejde – og dermed sikre opfølgning på vores mål meget hurtigere, end det har været mulighed indtil nu,” siger Annette Bøeg, driftsøkonom i Heden & Fjorden.

 

Supplement til "KvægNøglen" Cost4Milk er et supplement til rådgivningsværktøjet ”KvægNøglen”, og så er det endda væsentligt billigere for mælkeproducenten. De to centre regner med, at ca. 200 mælkeproducenter deltager i Cost4Milk indenfor en kortere tidshorisont.

 

Derfor samarbejde De to rådgivningscentre, Heden & Fjorden og LandboSyd havde begge i en periode arbejdet med at udvikle et rådgivningsværktøj, der kunne give et godt og ikke mindst aktuelt billede af omkostninger og indtjening ved mælkeproduktion. I vinter slog de to centre ideer og kompetencer sammen, hvilket er endt med et helt rådgivningskoncept ”Cost for Milk” – eller ”Cost4Milk”, som bliver det daglige begreb.

Med Cost4Milk er det nu muligt at få helt aktuelle svar på væsentlige spørgsmål:

  • Hvad koster det at producere et kg EKM i en bestemt periode?
  • Hvordan har udviklingen i omkostningerne været på bedriften i de seneste tre måneder?
  • Hvordan klarer bedriften sig sammenlignet med andre bedrifter?

 

 

 

Carsten Friis
Teamleder, virksomhedsøkonomi
74365142
20258204
caf@landbosyd.dk
Carsten Friis