Testamente

Testamente

Med et testamente har du selv indflydelse på, hvordan arven fordeles, når du engang dør

Mange tænker, at de ikke har brug for et testamente, og at det er for kompliceret og vanskeligt at tale om. Men desværre kan det have uheldige konsekvenser.

Et testamente er udtryk for ansvarlighed og betænksomhed fra dig overfor dine efterladte.

Der er flere gode grunde til at oprette et testamente:

  • Det giver dig tryghed og kan forebygge arvestrid
  • Det giver dig mulighed for at bestemme en anden fordeling af arven efter dig end den, arveloven foreskriver
  • Det giver dig mulighed for at sikre arven efter dig bliver særeje
  • Det giver dig mulighed for at båndlægge arven
  • Det giver dig mulighed for, at du opretter et børnetestamente
  • Det giver dig mulighed for at indsætte en velgørende organisation til at arve

… og meget mere.

Du skåner hermed din familie for at tage stilling til fordeling af arv. Hvis der ikke er oprettet testamente, deles formuen efter dig i henhold til arvelovens regler. Men hvis du ønsker, at et barn skal have forlodsret til eksempelvis slægtsejendommen, bør det fremgå af dit testamente.

Hvis I er ugift samlevende, og ønsker at arve hinanden – er det vigtigt at oprette testamente til fordel for hinanden. Det er en misforståelse, at ugifte arver hinanden efter to års samliv. Arv til en samlever kræver, at der er lavet testamente.

Er i en sammenbragt familie, er det helt nødvendigt at lave testamente for at sikre, at arven styres det rigtige sted hen i den rigtige rækkefølge. 

Kontakt os, og lad os få en samtale om dit testamente.