Social jura

Social jura

Et stærkt team er klar til at rådgive dig indenfor de social juridiske områder

Vi tilbyder rådgivning om:

  • Arbejdsmiljø
  • Forsikringer
  • Medarbejder/arbejdsgiverforpligtelser ved barsel, sygdom, arbejdsulykker etc.
  • Efterløn og pension
  • Ansøgning om SU, dagpenge, boligstøtte, pension, friplads etc.
  • Uddannelse
  • Krisehåndtering
  • Familiejura - dødsbo, testamente, ægtepagt etc.
  • Konfliktmægling
  • Salg og forpagtning