Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom

Juridisk bistand i forbindelse med en købsaftale ved køb eller salg af din landbrugsejendom, kan spare dig for mange ubehagelige overraskelser i forbindelse med en ejendomshandels berigtigelse. Denne risikoafvejning er væsentligt for både køber og sælger, da begge parter har brug for at sove roligt om natten efter handlen.

Vi rådgiver både købere og sælgere i forbindelse med ejerskifte og generationsskifter indenfor landbruget.

Som sælger er det vigtigt at alle forhold bliver informeret til Køber, således at risikoen for efterfølgende økonomiske krav minimeres. Vi anbefaler at gennemgå ejendommens dokumenter, herunder BBR, boringer, tingbog og andre væsentlige dokumenter, flere år inden man påtænker at sælge sit livsværk. Det er vores anbefaling at ejer- og generationsskifte påbegyndes 3-4 år inden det bliver aktuelt, så ejendommen er gjort klar til overdragelse og der vil være minimale punkter, som en køber kan anvende til at forhandle om prisen på ejendommen.

Som Køber rådgiver er det væsentligt, at Køber får et indgående kendskab til ejendommen og hermed sikrer, at der i prisfastsættelsen af ejendommen er taget højde for de vilkår, der gemmer sig i ejendommens dokumenter. Selvom der har været mange gode kræfter tilknyttet forarbejdet til en handel, så kigger vi med forskellige øjne. Vi er købers øjne i forhold til de juridiske dokumenter og sikrer at de forhold, der giver udfordringer er drøftet og accepteret af Køber. Hvis det ikke er tilfældet, så er der grundlag for genforhandling, hvor vi også er behjælpelige.

Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen