Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

LandboSyds juristers anbefaling er, at alle bør oprette en fremtidsfuldmagt, da ingen af os kender dagen i morgen. Og det må alt andet lige være bedre selv at pege på, hvem der skal varetage dine interesser, end det er myndighederne, der træffer det valg for dig. Men husk også at få den nødvendige rådgivning, da fremtidsfuldmagten regulerer, hvorledes dine interesser skal varetages.

Hvem og hvordan

Når du vil oprette en fremtidsfuldmagt, har dit valg af hvem og hvordan stor betydning. Det er derfor særdeles vigtigt, at du sikrer dig, at indholdet i din fremtidsfuldmagt er fyldestgørende og formuleret, så den, du giver fuldmagten, kan efterkomme dine ønsker. I modsat fald kan du risikere, at fremtidsfuldmagten ikke får den ønskede virkning.

LandboSyds jurist har nedenfor opridset nogle af de forhold, du bør have med i dine overvejelser, når du skal oprette en fremtidsfuldmagt. Du skal bl.a. overveje følgende:

  • Hvem ønsker du, der skal varetage dine interesser, når du ikke længere er i stand til det – hvem har du tillid til, og hvem kender dig bedst i forhold til hvilke valg, du selv ville have truffet?
  • Skal der være flere end én, der skal have fuldmagten – skal de handle i forening eller skal de indsættes som subsidiære fuldmægtige? Hvilke fordele og ulemper er det ved det ene og det andet i netop din situation?
  • Hvilke muligheder og forpligtelser skal den eller de personer i fuldmagten have og skal der være begrænsninger i dispositionsretten?
  • Skal den nærmeste familie eller anden kyndig rådgivning inddrages ved væsentlige beslutninger?
  • Skal der - udover det almindelige tilsyn fra Familieretshuset - også være et privat tilsyn?
  • Må fuldmægtigen give gaver af din formue?
  • Skal fuldmægtigen gemme bilag på alle sine dispositioner? Eller kun bilag af en vis størrelse?
  • Må fuldmægtigen søge sagkyndig bistand for din regning?

Ovenstående er blot nogle af de forhold, som er vigtige, du tager stilling til. Det er vigtigt, at du er oplyst om, hvilke fordele og ulemper de enkelte beslutninger har.

Til slut er spørgsmålet: Skal netop du oprette en fremtidsfuldmagt? Ja, det skal du.

Kontakt LandboSyd på 7436 5000 for at høre nærmere.

 

 

 

 

Marina de Paoli
Jurist
74365171
29794901
mdp@landbosyd.dk
Marina de Paoli