Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Alle bør oprette en fremtidsfuldmagt. Så klar er vores anbefaling.

Ingen af os kender dagen i morgen, og skulle du komme i den situation, at du ikke længere selv kan klare dig og varetage dine egne interesser, vil det alt andet lige være bedst, at du selv har udpeget, hvem der skal hjælpe dig og varetage dine interesser. Alternativet er, at det er myndighederne der træffer valget for dig.

Men husk også at få den nødvendige rådgivning, inden du opretter fremtidsfuldmagten, da den betyder, at du helt overlader vigtige og til tider indgribende beslutninger til en eller flere andre.

Hvem og hvordan

Når du vil oprette en fremtidsfuldmagt, har dit valg af hvem og hvordan stor betydning. Det er derfor særdeles vigtigt, at du sikrer dig, at indholdet i din fremtidsfuldmagt er fyldestgørende og formuleret, så den, du giver fuldmagten, kan efterkomme dine ønsker. I modsat fald kan du risikere, at fremtidsfuldmagten ikke får den ønskede virkning.

Vi har nedenfor opridset nogle af de forhold, du bør have med i dine overvejelser, når du skal oprette en fremtidsfuldmagt. Du skal bl.a. overveje følgende:

  • Hvem ønsker du, der skal varetage dine interesser, hvis du ikke længere er i stand til det – hvem har du tillid til, og hvem kender dig bedst i forhold til hvilke valg, du selv ville have truffet?
  • Skal der være flere end én, der skal have fuldmagten? Skal de handle i forening eller skal de indsættes som subsidiære fuldmægtige? Hvilke fordele og ulemper er det ved det ene og det andet i netop din situation?
  • Hvilke muligheder og forpligtelser skal fuldmægtigen(e) have og skal der være begrænsninger i dispositionsretten?
  • Skal den nærmeste familie eller anden kyndig rådgivning inddrages ved væsentlige beslutninger?
  • Skal der være et privat tilsyn, der ”holder øje” med fuldmægtigens dispositioner?
  • Må fuldmægtigen give gaver af din formue?
  • Skal fuldmægtigen gemme bilag på alle sine dispositioner? Eller kun bilag af en vis størrelse?
  • Må fuldmægtigen søge sagkyndig bistand for din regning?

Ovenstående er blot nogle af de vigtige forhold, du tager stilling til.

Vi vil gerne hjælpe dig, så du bliver oplyst om, hvilke fordele og ulemper de enkelte beslutninger har.

Kontakt LandboSyd på 7436 5000 for at høre nærmere.