Dødsboer

Dødsboer

Uanset om et dødsfald er ventet, eller om det kommer som et lyn fra en klar himmel, kan der være tusindvis af spørgsmål for de nærmeste pårørende.

Der skal ikke kun tages stilling til begravelse og praktiske opgaver i forbindelse med dødsfaldet, men også den efterfølgende bobehandling skal de pårørende forholde sig til.

Umiddelbart efter dødsfaldet lukkes afdødes konti, MitID spærres og e-boksen lukkes.

For at få kontiene, e-boksen m.v. lukket op igen, og for i det hele taget at kunne komme i gang med bobehandlingen, skal der tages stilling til, hvordan boet skal behandles; Herefter skal de arvingerne anmode skifteretten om en skifteretsattest, og proklama skal indrykkes i Statstidende.

Et dødsbo kan behandles på flere måder, fx som:

 • Uskiftet bo
 • Privat skifte
 • Bobestyrerbo
 • Boudlæg

Hvilken behandlingsform, der er bedst, afhænger af flere forhold.

Valget skal træffes efter en vurdering af arveforholdene, sammensætningen af boets aktiver og passiver, om aktiverne skal afhændes og ikke mindst af de skattemæssige forhold og konsekvenser.

De fleste ægtefæller vil umiddelbart mene, at uskiftet bo er det rigtige valg, men det er ikke altid givet, og i værste fald kan det have meget store skattemæssige konsekvenser.

Når boets behandlingsform er valgt, og skifteretten har udstedt en skifteretsattest, kan de arvingerne begynde på selve behandlingen af boet.

Hvor omfattende, det er, afhænger naturligvis af boets forhold, men det kan fx være:

 • Oprydning og opsigelse af lejebolig
 • Salg af ejendom, bil, aktier
 • Udlæg af aktiver til arvinger
 • Betaling af regninger
 • Opsigelse af abonnementer (telefon, aviser, medlemskaber m.v.)
 • Indberetning af selvangivelse for året før dødsfaldet
 • Fordeling af indbo og løsøre
 • Eventuel a conto meddelelse til SKAT
 • Udarbejdelse af åbningsstatus til SKAT
 • Udarbejdelse af boopgørelse
 • Evt. udarbejdelse af selvangivelse for boperioden
 • Betaling af boafgifter
 • Betaling af boskat
 • Fordeling af arven

I forbindelse med behandlingen af et dødsbo, er der mange regler og frister, man skal være opmærksom på. Manglende overholdelse af disse regler og frister kan betyde økonomisk tab for boet og dermed for arvingerne.

Hvis du ønsker rådgivning om, og hjælp til dødsbobehandling, kan du kontakte os, så vi kan give dig den mest optimale rådgivning og eventuelt hjælpe dig med selve behandlingen af boet.

 

Marina de Paoli
Jurist
74365171
29794901
mdp@landbosyd.dk
Marina de Paoli