Ægtepagt

Ægtepagt

Skal du giftes? – vi kan gøre dig klogere på, hvornår og hvorfor I bør oprette en ægtepagt

Hvis I bliver gift, og undlader at lave en ægtepagt, er dansk ret indrettet således, at I får formuefællesskab. Formuefællesskab betyder ikke, at i kommer til at eje alle aktiver og passiver i fælleskab. Hver ægtefælle ejer fortsat sine egne aktiver og hæfter fortsat for egne passiver. 

Formuefællesskabet får først egentlig betydning den dag ægteskabet ophører, enten ved separation, skilsmisse eller dødsfald. Formuefællesskabet betyder, at hver ægtefælle skal aflevere 50% af værdien af vedkommendes nettoformue til den anden ægtefælle eller dennes dødsbo, den dag ægteskabet ophører.

Hvis man ikke ønsker dette, skal der laves en ægtepagt, hvori I aftaler om - og i givet fald i hvilket omfang formuerne skal deles ved ægteskabets påhør.

Der kan være mange gode grunde til at fravælge formuefællesskabet og vælge særeje, enten helt eller delvist. 

Det kan eksempelvis være, at:

  • Der er meget stor forskel på jeres formuer
  • At den ene af jer, eller begge driver selvstændig virksomhed, der skal beskyttes

Hvis man vælger at lave en ægtepagt med særeje, er det ikke nødvendigt, at det er for hele formuen, der bliver særeje.

Man kan eksempelvis sagtens:

  • Kun gøre en del af formuen til særeje 
  • Gøre en bestemt sum til særeje, mens resten er formuefællesskab
  • Gøre en bestemt sum til delingsformue (formuefællesskab), mens resten er særeje
  • Aftrappe særejet over en årrække
  • Tidsbegrænse særejet

Der er således mange muligheder for at få lavet en ordning, der tilgodeser jer begge på en fornuftig måde.

Kontakt os og hør nærmere, hvis du ønsker rådgivning til din ægtepagt.