Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning kan være afgørende for udviklingen på landbrugsbedriften – selvom der måske ikke er fokus på området i dagligdagen. For eksempel kan ophævelse af samlivet, dødsfald eller skilsmisse få uoverskuelige konsekvenser, hvis der ikke er taget højde herfor i virksomhedens strategi.

Juridisk Afdeling tager sig af de fleste juridiske opgaver, der relaterer sig til at være virksomhed ejer. Dette uanset om opgaven vedrører private forhold eller erhvervsforhold. Vi rådgiver dig både om, hvad du skal gøre for at sikre dig mod uventede hændelser, og vi rådgiver dig også, om det konkrete problem. Sagerne behandles med diskretion og professionalisme.

Vi tilbyder:

 • Køber- og sælgerrådgivning af landbrugsejendomme
 • Rådgivning af nødlidende virksomheder
 • Selskabsstiftelser og selskabsretlige forhold
 • Testamente og arveretlige spørgsmål
 • Fremtidsfuldmagter
 • Ægtepagter
 • Bodelinger
 • Dødsbobehandling
 • Gældsbreve, pantebreve og anden sikkerhedsstillelser
 • Tinglysning og aflysning af Servitutter
 • Hæftelser
 • Rådgivning inden underskrift af solcelle- og/eller vindmøllekontrakter
 • Kontraktforhold
 • andre forhold...
Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen