Testamente

Med et testamente har du selv indflydelse på, hvordan arven fordeles, når du engang dør.

Du skåner hermed din familie for at tage stilling til fordeling af arv. Hvis der ikke er oprettet testamente, deles formuen efter dig i henhold til arvelovens regler. Men hvis du ønsker at et barn skal have forlodsret til for eksempel slægtsejendommen, bør det fremgå af dit testamente.

Hvis I er ugift samlevende, og ønsker at arve hinanden – er det vigtigt at oprette testamente til fordel for hinanden. Det er en misforståelse at ugifte arver hinanden efter to års samliv – det kræver et testamente.

Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen