Afrikansk Svinepest - vigtige downloads

Afrikansk Svinepest - vigtige downloads

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom​ hos svin og vildsvin. Sygdommen er udbredt i Østeuropa og breder sig mere og mere mod vest. En effektiv ekstern smittebeskyttelse er af stor betydning for at ikke at få sygdomme til Danmark.

Afrikansk Svinepest er en meget smitsom virussygdom hos svin. 

I 2007 blev de første tilfælde af Afrikansk Svinepest konstateret i Georgien og herefter har sygdommen spredt sig i Øst-Europa - først mod nord til Hviderusland og den vestlige del af Rusland og sidenhed til Estland, Letland, Litauen og Polen og senest i 2017 også til Tjekkiet og Rumænien.

Sygdommen har ikke været konstateret i Danmark, men Afrikansk Svinpest rykker tættere og tættere på den danske grænse, og det er derfor af største vigtighed, at alle i svinebranchen, er med til at sikre, at sygdomme ikke spredes yderligere.

Effektiv ekstern smittebeskyttelse er af stor betydning som forebyggelse.

Mange medarbejdere på de danske bedrifter kommer fra lande, hvor Afrikansk Svinepest er konstateret. Det er derfor helt afgørende, at du har en plan for, hvordan dit personale skal forholde sig efter besøg i deres hjemland. Lad ikke dit personale komme på arbejde i tøj og støvler, der er blevet brugt i hjemlandet.

Man skal også huske på, at smitte kan overføres via medbragt mad fra udlandet, eks. en pølse. Udenlandske medarbejdere skal desuden gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at fodre svin med madaffald.

 

VIGTIGE DOWNLOADS:

Dansk:

Sundhedstilstanden for danske grise er høj. Og det skal den blive ved med at være. Derfor er det uhyre vigtigt, at man konstant har fokus på intern smittebeskyttelse i stalden. Et tillæg til medarbejderes ansættelseskontrakt forpligter medarbejdere til at overholde regler om smittebeskyttelse. Den kan dermed være en hjælp til at undgå tvister i tilfælde af at ens medarbejder tager f.eks. udenlandske madvare med på arbejde. Der er ikke noget krav om, at ens medarbejdere skal skrive under på kontrakten.

Download tillæg HER

____________________

Engelsk:

Protection against disease is of crucial importance to pig farms in Denmark. By signing this contract, the employee declares that he/she has understood the requirements in this supplement to the employment contract. The employee also declares that he/she will comply with these requirements during his/her employment.

Download the contract HERE

___________________

Russisk:

Download the contract HERE

____________________

Portugisisk:

Anexo para contrato de emprego para proteção contra doença

Proteção contra doença é de crucial importância para fazendas de suínos na Dinamarca. Assinando esse contrato, o empregado declara que ele/ela entendeu os requisitos deste anexo do contrato de trabalho. O empregado tambem declara que ele/ela ira cumprir esses requisitos durante seu emprego.

Download the contract HERE

 

Dennis Calender
HR-chef
74365110
61209508
dca@landbosyd.dk
Dennis Calender