Ejerskifte

Ejerskifte

Tiderne medfører at landbrugsejendomme ikke altid omsættes med den hastighed som parterne ønsker.

Dette giver mulighed for at udnytte ”ventetiden” fornuftigt – ejerskifte af landbrug skal forberedes grundigt og det kræver tid.

Se på ejendommen med kritiske øjne

Sælger skal udnytte ventetiden til at sikre sig, at ejendommen sælges bedst muligt. Det sikrer man blandt andet ved at rydde op på ejendommen og gøre den attraktiv. En ting er at bestille en jernhandler og fjerne synligt rod – en anden ting er at rydde op i ejendommens digitale arkiv. Hvis der er rod i tingbogen med gamle, overflødige servitutter eller ikke digitaliserede ejerpantebreve mv. medfører dette en unødig forsinkelse af handlen eller hvis BBR-ejer meddelelsen ikke passer med de faktiske bygninger på grunden, - er dette punkter, som kan blive til forhandlingsemner fra en køber – udfordringer som kunne være undgået.  

Sælger skal gøre sig klart, hvilken ejendom han sælger videre. Er det en ejendom i drift, der er oplagt til en ung landmand eller egner ejendommen sig til et suppleringskøb for en igangværende landmand? Giver det mening at sælger fortager vigtige investeringer for at sikre ejendommens fremtidige værdi?

Sælger kan ligeledes anvende ventetiden til at gøre sig overvejelser omkring sit liv efter salg af ejendommen – hvad skal der ske med skatten af ejendomssalget? Skal skatten genplaceres? – Skal virksomhedsordningen fortsætte? – Skal der indbetales på ophørspension? – disse overvejelser bør gøres i dialog med sælgers skatterådgiver – men jo bedre tid man har, jo flere muligheder kan man overveje.

 

Fornuftig investering

Køber skal sikre sig, at det er den rigtige ejendom der investeres i. Da køber skal stå til regnskab for sine kreditorer, hvorvidt det er en fornuftig handel, man har gjort og om ejendommen kan give den forventede indtjening, er det vigtigt at ejendommen er gennemgået kritisk inden købet. På dette område er der ingen, der kan lide overraskelser

Hvis det er en ejendom med driftsbygninger, kræver det en grundig gennemgang af ejendommen enten sammen med en bygningssagkyndig eller anden håndværker. Desuden bør ejendommens bilag gennemgås grundigt, herunder miljøgodkendelser samt miljøudpegninger, som på sigt kan være en begrænsning for ejendommens udvidelsesmuligheder.

Ovenstående punkter er alene et lille udpluk, af de emner vi berører, når vi bliver kontaktet af en køber eller en sælger.

Juridisk afdeling kan med sine samlet 220 års erfaring indenfor ejendomshandler være medvirkende til en fornuftig handel – uanset om du er køber eller sælger. 

 

 

Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen