Etablering og Ejerskifte

Etablering og Ejerskifte

Vi rådgiver både køber og sælger af landbrugsejendomme. Herunder også rådgivning i længerevarende generationsskifter.

Sælger skal gøre sig klart, hvilken ejendom han sælger videre. Er det en ejendom i drift, der er oplagt til en ung landmand eller egner ejendommen sig til et suppleringskøb for en igangværende landmand? Giver det mening at sælger foretager vigtige investeringer for at sikre ejendommens fremtidige værdi?

Køber skal sikre sig, at det er den rigtige ejendom der investeres i. Da køber skal stå til regnskab for sine kreditorer, hvorvidt det er en fornuftig handel man har gjort og om ejendommen kan give den forventede indtjening, er det vigtigt at ejendommen er gennemgået kritisk inden købet. På dette område, er der ingen, der kan lide overraskelser.

Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen