Klimaberegning

Klimaberegning

Hvor meget klimagas udleder jeg?

For at kende dit klimaaftryk er det nødvendigt at få beregnet din bedrifts klimabelastning, så du kan få et overblik over bedriftens samlede udledning af CO2 ækvivalenter og fordelingen mellem CO2, metan og lattergas.  

Det kan vi hjælpe med hos LandboSyd ved at bruge SEGES’ digitale klimaværktøj ESGreen Tool. Med ESGreen Tool kan du beregne klimabelastningen for hele din landbrugsproduktion opgjort på CVR-nr, og klimaaftrykket beregnes på baggrund af tal fra marken, stalden og forbrug af strøelse og energi.

Du vil få overblik over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt på klimaet, og på sigt kan værktøjet også beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed. Du kan læse mere om ESGreen Tool her.

Kontakt en af LandboSyds certificerede klima- og bæredygtighedsrådgivere for hjælp til beregning af dit klimaaftryk.

 

ESGreen Tool klimaberegning klimaaftryk