ESG og bæredygtighed – se her, hvad det går ud på

ESG og bæredygtighed – se her, hvad det går ud på

I Landbosyd vurderer vi, at interessenter af dansk landbrug i de kommende år vil efterspørge ESG hos den enkelte landmand. Det være sig fra kommende medarbejdere, leverandører, aftagere af produkter og ikke mindst finansielle samarbejdspartnere.

Vi har et stærkt hold, der kan støtte dig til at få ESG beskrevet for dig og din virksomhed, så den bliver præsenteret godt for interessenterne (se eksempel).

Her kan du se mere om, hvad ESG handler om:

 

Hvad betyder E, S og G?

Landbrugsvirksomheder med stort fokus på ESG vurderes til at være mere værdifuld end én, der ikke har det fokus. Samtidig fylder området mere og mere i virksomheders årsrapporter og præsentationsmaterialer. Det kan være mange gode grunde til at arbejde med ESG

  • Det tiltrækker medarbejdere
  • Banker, investorer og samarbejdspartnere har allerede fokus på området – din virksomhed står stærkere, hvis I arbejder med disse ting
  • Det er målbart og kan belyse udviklingsmuligheder for din bedrift
  • Det et faktisk ikke så svært at gå til …

Men hvad er det så, man kan gøre ude på de enkelte bedrifter?

 

Hvad betyder E’et?

På godt gammeldags dansk betyder det miljø, og det er faktisk ting, vi allerede gør ude på bedrifterne. Det handler nemlig om ressourceoptimering, som når du ser på dit elforbrug – hvordan har det været førhen, og hvordan er det i dag? Det sammen gælder eksempelvis medicinforbrug – hvordan har det været, hvordan er det i dag?

Disse betragtninger skrives ned, så du kan måle på dem. Altså gøre bæredygtigheden målbar.

E’et er også en del af en RISE-analyse. Det er noget, vi på LandboSyd har arbejdet med i en del år. Det kan du læse mere om her. I en RISE-analyse går man spadestikket dybere og ser på ti bæredygtighedsområder, man kan arbejde med på et landbrug.

 

 

Hvad handler S’et om?

Det handler primært om det sociale ansvar på bedriften, og hvordan vi efterlever krav på dette område. Det kan handle om afskaffelse af sult og fattigdom, om forbedring af uddannelse, trivsel og helbred på arbejdspladsen samt om ligestilling mellem kønnene.

Du kan på din bedrift se nærmere på leverandører og samarbejdspartnere, om de lever op til de værdier og normer, du gerne selv vil associeres med. Behandler dine leverandører og kunder deres medarbejdere godt? Lever de op til de almindelige menneskerettighedskonventioner? Driver de selv en bæredygtig virksomhed og er de åbne om, hvor deres produkter kommer fra, og hvordan de produceres?

Men ligesom det sociale aspekt af ESG handler om det menneskelige og dine eksterne samarbejdspartnere, handler det også om det interne miljø på din arbejdsplads. Ligesom du matcher med dine samarbejdspartnere, er det også vigtigt, at du matcher med dine medarbejdere.

For din virksomhed handler det om, hvordan du håndterer de arbejdsmæssige rammer – både de fysiske og de psykiske.

  • Har du styr på APV’en?
  • Overholder du de lønmæssige regler (overenskomster, tidsregistrering mv.)
  • Sørger du for at finde det bedste medarbejdsmæssige match?

Det er noget af det, ALT-HR har styr på og kan hjælpe dig med.

 

 

Hvad handler G’et om?

G’et står for god ledelse. Det er ifølge Verdensmålene noget med at skabe anstændige job og økonomisk vækst samt partnerskaber for handling. Ude på bedrifterne kan vi arbejde med G’et ved blandt andet at udarbejde strategiske planer – fx for at sikre sig medarbejdere i fremtiden. Strategierne kan udarbejdes i et gårdråd, hvor andre erhverv kommer med ind og spiller dig god i kraft af nye vinkler. Et godt gårdråd kan således optimere bedriften både økonomisk ledelsesmæssigt og helt nede på staldgangsniveau.

G’et handler også om styring, regnskabsteknik og transparens ift. økonomien. Bruger din virksomhed de rette systemer, regler mv. er der styr på regler/krav, og får du udarbejdet et fyldestgørende og professionelt årsregnskab. Det er noget, vi på LandboSyd er rigtig gode til, da vi tilbyder regnskaber og årsrapporter i systemer (som Ø90 og Economic) – systemer som er kendte blandt banker og samarbejdspartnere, og som de genkender og anerkender.
Via regnskaberne og årsrapporterne kan vi hente data / sammenligningstal, der sikrer god kontinuitet i gennemgang af virksomhedens resultater. Samtidig kan man bygge videre i form af driftsgrensanalyser, benchmarking eller fraktilanalyser.

Og vigtigt er: Vi kan via systemerne dokumentere tallene.

 

Så kort og godt er ESG ikke så ressourcekrævende eller svært. Meget af det gør vi allerede – det handler om at få det dokumenteret, og det kan vi hjælpe dig med på LandboSyd.

Verdensmål ESG og bæredygtighed.

ESG understøtter de 17 verdensmål på forskellig vis. Du kan se mere om verdensmålene her.