Energi

Energi

Vi tilbyder rådgivning om energiløsninger

Der er stor efterspørgsel på rådgivning om energiproducerende anlæg, solceller og husstandsvindmøller. Vi kan rådgive dig i  samarbejde med Byggeri og Teknik, som er vores partner på energiområdet.

LandboSyd kan hjælpe med

  • ansøgning om landzonetilladelse og VVM-screening
  • udarbejdelse af lokal- og kommuneplan for større solcelleanlæg

Byggeri og Teknik kan hjælpe med

  • detaljerede beregninger med udgangspunkt i din præcise lokation og med hensyn til hældninger og verdenshjørner. Vi forsøger at tilpasse anlæggene til din aktuelle og fremtidige forbrugsprofil. Vi beregner og kommenterer, så du bliver skarp på, hvad man kan og ikke kan
  • beregning af bygningskonstruktionernes styrke, så vi kan se, om  bygningerne faktisk kan holde til den ekstra belastning, som solceller påfører bygningen
  • byggeansøgning herunder eventuel brandredegørelse
  • rådgivning til valg af varmeproducerende anlæg - hvad giver den bedste økonomi
  • gennemgang af muligheder for energibesparelse på bedriften
  • gennemgang af tilskudsmuligheder
  • elhandel – kan der spares?