Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en meget smitsom virussygdom​ hos svin og vildsvin. Sygdomsforløbet hos smittede dyr er voldsomt, og dødeligheden er høj. 

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark, og det vil få store konsekvenser, hvis det sker. Da sygdommen spreder sig i Europa, er det af største vigtighed, at alle er med til at sikre en virksom og effektiv smittebeskyttelse. 

Her kan du læse mere om:

Nederst finder du de seneste nyheder fra LandboSyd om svinepest.

 

Hvordan beskytter man sig bedst mod svinepest?

På danske bedrifter er der mange medarbejdere, som kommer fra lande, hvor den Afrikanske Svinepest er konstateret. Derfor er det helt afgørende, at der laves en plan for, hvordan man skal forholde sig efter besøg i hjemlandet.

Gå aldrig på arbejde i tøj og støvler, der er blevet brugt i hjemlandet - og husk på, at smitte kan overføres via medbragt mad fra udlandet, fx en pølse. Kødprodukter er et problem, hvis nogen fodrer svin med dem. Det er forbudt at fodre svin med madaffald. Hvis kødprodukter ender i naturen, kan vildsvin samle smitten op.

Mennesker kan ikke smittes med Afrikansk Svinepest.

Hvordan er besøgsreglerne?

Hvis man har været i udlandet, er der tre hovedregler som skal overholdes før adgang til en besætning:

  1. 24 timers karantæne fra man krydser den danske grænse, til man må gå ind i besætningsområdet.
  2. Inden adgang til besætningsområdet skal man skifte tøj og sko, og man skal have været i bad. Kommer du fra udlandet, må du fx ikke gå på arbejde i sko og tøj, der har været brugt i hjemlandet.
  3. Fødevarer, jagttrofæer og levende dyr medtaget fra udlandet må ikke være i besætningsområdet. Husk at fx pølser kan indeholde virus – det smitter ikke mennesker, men det er meget vigtigt, at rester kommer i skraldespanden og under ingen omstændigheder i kontakt med besætningen.

Se smittebeskyttelsesreglerne her - lige til at printe og hænge op

DANSK

 

ENGELSK

 

RUSSISK

 

Tillæg til medarbejderes ansættelseskontrakt

Dansk:

Sundhedstilstanden for danske grise er høj. Og det skal den blive ved med at være. Derfor er det uhyre vigtigt, at man konstant har fokus på intern smittebeskyttelse i stalden. Et tillæg til medarbejderes ansættelseskontrakt forpligter medarbejdere til at overholde regler om smittebeskyttelse. Den kan dermed være en hjælp til at undgå tvister i tilfælde af at ens medarbejder tager f.eks. udenlandske madvare med på arbejde. Der er ikke noget krav om, at ens medarbejdere skal skrive under på kontrakten.

Download tillæg HER

____________________

Engelsk:

Protection against disease is of crucial importance to pig farms in Denmark. By signing this contract, the employee declares that he/she has understood the requirements in this supplement to the employment contract. The employee also declares that he/she will comply with these requirements during his/her employment.

Download the contract HERE

___________________

Russisk:

Download the contract HERE

____________________

Portugisisk:

Anexo para contrato de emprego para proteção contra doença

Proteção contra doença é de crucial importância para fazendas de suínos na Dinamarca. Assinando esse contrato, o empregado declara que ele/ela entendeu os requisitos deste anexo do contrato de trabalho. O empregado tambem declara que ele/ela ira cumprir esses requisitos durante seu emprego.

Faça o download do suplemento AQUI

 

Smid madrester i skraldespanden!

SEGES Svineproduktion har sammen med Fødevarestyrelsen lavet en plakat omkring madrester og fare for Afrikansk svinepest.Tag en snak med dine medarbejdere omkring indførsel af mad.

Print plakaten og hæng den op i frokoststuen, hvor alle kan se den.

Tjek altid din transportørs vaske- og desinfektionscertifikat

Smitte mellem husdyrbrug sker oftest ved handel med svin, som er smittet, men endnu ikke har symptomer eller ved anvendelse af transportmidler, der ikke er rengjort tilstrækkeligt. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at lastbiler som henter svin på din ejendom er rene, så husk at tjekke vaskecertifikater på lastbiler, der også kører i udlandet.

Du kan tjekke en transportørs vaskecertificat ved at sende en sms til 5129 1070 med bilens nummer eller trailernummer, så modtager du straks efter et svar på, hvornår bilen sidst blev vasket og desinficeret. 

Du kan også bruge TjekVogn.dk - fra computeren, tablet eller telefon. Ligesom med sms'en kan du med TjekVogn tjekke vaske- og desinfektionsstatus på din svinetransportørs vogn. Du kan søge på transportørens navn eller vognens registreringsnummer.

 

 

Symptomer ved grisene - det skal du være obs på

Du skal fatte mistanke om svinepest, hvis svin pludseligt dør eller flere grise får et eller flere af følgende symptomer:

  • Feber og nedsat ædelyst
  • Øjenbetændelse med tåreflåd
  • Røde eller blåviolette misfarvninger i huden (fortrinsvis på ben, bug og ører)
  • Brækninger
  • Forstoppelser (knoldet gødning) efterfulgt af diarré
  • Kramper, ukoordinerede bevægelser og vaklende bagben
  • Blødninger i huden

Sygdomsforløbet hos smittede dyr er voldsomt, og dødeligheden er høj. Mere end 90 % af de smittede grise dør. Og der findes ingen behandling. Der er heller ikke nogen vaccine til forebyggelse af sygdommen.

 

 

Husk, at der er anmelderpligt

Afrikansk svinepest er en anmeldepligtig sygdom, og det betyder, at du som besætningsejer har ansvaret for at kontakte din dyrlæge ved den mindste mistanke om svinepest i din besætning. Besætningsdyrlægen skal straks komme og tilse besætningen.

Kan besætningsdyrlægen ikke afvise, at der er tale om svinepest, skal dyrlægen straks kontakte den lokale fødevareregion. 

Der må under ingen omstændigheder omsættes og fjernes dyr fra din besætning, så længe besætningen er under mistanke.

 

LandboSyds seneste nyheder om svinepest

Anders Peter Frederiksen
Direktør
74365139
24994270
apf@landbosyd.dk
Anders Peter Frederiksen
Dennis Calender
Direktør, ALT-HR
74365110
61209508
dca@althr.dk
Dennis Calender