Fjerkræ

Fjerkræ

Vi rådgiver om økonomien i din fjerkræproduktion

Vi tilbyder bundlinjeorienteret rådgivning, hvor produktionen er i centrum.

Rådgivningen dækker både hønsehold, slagtekyllinger og ægproduktion inden for både den konventionelle, fritgående og økologiske produktion.

Rådgivningen er funderet i et stærkt økonomiteam, med et bredt økonomisk og strategisk kompetenceområde inden for fjerkræ. Vi dækker dine behov inden for følgende områder: 

  • Produktions-og økonomistyring
  • Regnskabsudarbejdelse
  • Strategirådgivning og optimerings-/handleplaner
  • Benchmarking
  • Investeringstilskud
  • Miljørådgivning

Foruden ovenstående punkter, har vores rådgivningsteam et bredt netværk i fjerkræbranchen, som sikrer den nødvendige tværfaglige rådgivning, som branchens hastende kompleksitet kræver.

Vi arrangerer ERFA-grupper, deltager som indlægsholdere og samarbejder bredt med øvrige aktører i branchen.

 

Strategirådgivning

Vores fjerkræteam har bred erfaring og har med udbredt succes stået bag flere strategiforløb hos fjerkræprocenter. Branchekendskabet, skarpe budskaber og det tværfaglige overblik sikrer dine behov for en god strategi. Vi har tæt kontakt til byggerådgiver, slagterier m.m., så processen fra idéfase og frem til det færdige resultat forløber så effektivt som muligt.

 

Benchmarking

Grundlaget i vores benchmarking er dit interne regnskab, hvor vi nøje fordeler indtægter og omkostninger, så den enkelte driftsgren viser et korrekt billede af den givne produktion. Dette kræver et bredt kendskab til fjerkræproduktion.

 

Miljørådgivning

Miljøansøgninger til fjerkræ-anlæg håndteres af en erfaren rådgiver, der kender til de specifikke forhold, der gælder for fjerkræ. Vores tætte dialog med de syd- og sønderjyske kommuner gør sagsgangen smidig. Vores netværk med andre fjerkrærådgivere i Dansk Landbrugsrådgivning hjælper med at holde os opdaterede.

Jørn Anker Weber
Virksomhedsøkonom
74365048
61556764
jaw@landbosyd.dk
Jørn Anker Weber