Deltidslandbrug

Deltidslandbrug

Også deltidslandmænd er professionelle i deres tilgang til erhvervet

I LandboSyd arbejder vi for det professionelle landbrug – derfor også for dig, hvad enten du allerede har et deltidslandbrug eller tænker på at købe en landbrugsejendom.

Vi ved, at du driver dit landbrug på samme vilkår som fuldtidslandbrug. Det er kun dig, der ved, om det er en økonomisk målsætning eller andre målsætninger for landbruget, der driver dig. Derfor kan du gøre brug af alle vores specialister, vi har i huset, på de forskellige områder.

Regnskabets omfang er tilpasset dine ønsker

Som erhvervsdrivende har du mulighed for at bruge reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende. Om det er kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen afhænger af, hvor mange oplysninger vi har med samt renteudgifter og resultatet fra landbruget.

Vi tilbyder alt fra årsrapport til et bilag til selvangivelsen, hvor skatteregnskabet er i midten. Vi kan lave et enkelt skatteregnskab, som er tilpasset dig, efter hvor mange oplysninger du ønsker at have i dit skatteregnskab. Dette skatteregnskab er den mest simple måde at bruge virksomhedsordningen på.

Erhvervsmæssig virksomhed - og skat

Hvis SKAT vurderer, at du ikke driver erhvervsmæssig virksomhed, så hjælper vores skatteeksperter dig gerne.

En skattesag for deltidslandmanden er typisk, hvor SKAT nægter fradrag for underskud fra landbruget. Pas derfor på hvis dit deltidslandbrug giver underskud flere år i træk. Hvis du bruger virksomhedsordningen, kan det betyde meget for din skattebetaling. Vi har en skatteekspert, du kan drøfte din sag med.

Ulla Kloppenborg
Økonomirådgiver
74365061
61698449
uks@landbosyd.dk
Ulla Kloppenborg