Unge landmænd kan få op til 745.000 kr. i etableringsstøtte

Unge landmænd kan få op til 745.000 kr. i etableringsstøtte

Med den nye landbrugsreform, som trådte i kraft 1. januar 2023, er der kommet en ny støtteordning til unge landbrugere.

Du kan få tilskud, hvis du har indgået en købsaftale på en etablering eller har tinglyst en handel og samtidigt overholder alle de øvrige krav. Dette gælder såvel køb af ejendom, som besætning eller maskinpark m.v.

Du kan søge, hvis du ikke har fået alle fem år i den gamle ordning, og du lever op til kravene til den nye ordning.

Som noget nyt skal ansøgning om etableringsstøtten til unge landbrugere indsendes i eget skema og ikke via fælleskemaet.

Ansøgningsperioden for er 1. februar 2023 - 24. april 2023, ordningen løber fra 2023 – 2027, dog kan der kun ansøges én gang pr. ansøger.  

Hvilke betingelser skal du opfylde for at få tilsagn?

  • Du må ikke være fyldt 41 år den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal minimum have bestået den fireårige landmandsuddannelse
  • Du skal dokumentere købet, i form af købsaftale eller tinglysning
  • Din virksomhed skal have et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer for deltid og 1.665 timer for heltid
  • Du skal have udfyldt en forretningsplan, der bl.a. beskriver risikoafdækning og budget.
  • Du skal have minimum 25 % ejerskab og minimum 50 % stemmeandel

Hertil kommer en række krav om skiltning, opretholdelse m.v.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan søge om tilsagnet, kan du kontakte teamet i LandboSyd for Støtte til unge landbrugere.

Bo Ellegaard Nielsen
Virksomhedsøkonom
74365086
29340193
ben@landbosyd.dk
Bo Ellegaard Nielsen
Hans Keck Holm
Juniorrådgiver
74365027
20554097
hkh@landbosyd.dk
Hans Keck Holm